گروه های آموزشی دانشکده مهندسی پزشکی

تعریف و هدف:

امروزه علوم پزشکی به پیشرفت های شایان توجهی دست یافته است و روشن است این پیشرفت های شگرف بدون یاری یاری جستن از علوم و ابزار مهندسی مقدور نمیشد.در نتیجه رشته مهندسی پزشکی با زمینه های تخصصی مختلف متولد شده است. مهندسی پزشکی با چهار زمینه تخصصی شاخه نسبتاً جدیدی از علم است که همکاری نزدیک بین دو زمینه از علوم یعنی پزشکی و مهندسی را فراهم می آورد. هدف این دوره تربیت نیروی انسانی است که به هر دو زمینه آشنایی نسبی پیدا کرده و نقش خود را در کمک به تأمین بهداشت و سلامت عمومی ایفا کند.


نقش و توانایی:
فارغ التحصیلان این دوره می توانند وظایف زیر را بر عهده گیرند:
1- نصب و راه اندازی دستگاه ها و وسایل پزشکی و تجهیز فنی بیمارستان
2- تعمیر و نگهداری تجهیزات بیمارستانی ج-مشاوره فنی در سفارش و خرید دستگاه های پزشکی
3- کمک به کادر پزشکی در به کارگیری بهینه از دستگاههای پزشکی
4- مسئولیت فنی و مهندسی بیمارستان
5- همکاری در پروژه های تحقیقاتی پزشکی ز-کمک به طراحی برخی از دستگاه های پزشکی
6- قابلیت در ابداع و بهینه سازی موادمورد مصرف در قطعات پزشکی و وسایل کمک معلولین و اندام های مصنوعی
7- قابلیت در طراحی و تحلیل بخش های مکانیکی تجهیزات پزشکی و وسایل کمک معلولین، کمک پزشکی و اندام های مصنوعی و سیستم های مصنوعی بدن انسان
8- ارائه خط مشی در نصب و راه اندازی و سرپرستی امور مربوط به سرویس و نگهداری و تعمیرات وسایل و سیستم های فنی و طبی و بیمارستانی


ضرورت و اهمیت:

با توجه به گسترش روزافزون سیستم های مهندسی در حیطه بهداشتی و پزشکی، تربیت و وجود نیروی انسانی متخصص و متبحر که آشنا به وسایل و تجهیزات پزشکی باشد امری ضروری است.

مقطع تحصیلی رشته ورودی سرفصل دروس
کارشناسی مهندسی پزشکی 1400 به بعد 📁
کارشناسی مهندسی پزشکی 1397 به بعد 📁