گروه های آموزشی دانشکده حسابداری

تعریف:
این رشته یکی از رشته های آموزش عالی است که هدف آن آموزش و تربیت نیروی انسانی واجد شرایط در حوزه گزارشگری مالی بنگاه های اقتصادی، سازمان های دولتی، حسابرسی و اعتباردهی گزارش های مالی است.


هدف:
ثبت و گزارشگری مالی نقشی برجسته در حوزه علوم مالی دارد و به ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیریت و بسترسازی تصمیم گیری ذینفعان برون سازمانی یاری می رساند. به علاوه آنچه موجبات استفاده از گزارشات مالی را فراهم می آورد اعتماد عمومی به ارائه منصفانه محتوای گزارش هاست.
-تحلیل رویدادهای مالی
-طراحی، استقرار و اجرای کنترل های داخلی
-ثبت رویداد و گزارشگری اطلاعات مالی مطابق با استانداردهای پذیرفته شده حسابداری
-رسیدگی به محتوای گزارش های مالی و ارائه گزارشات اطمینان بخش

مقطع تحصیلی رشته برنامه پیشنهادی ترم ها سرفصل دروس
کارشناسی حسابداری 📁 📁
کارشناسی ناپيوسته حسابداری - 📁
کاردانی حسابداری - 📁