چرا تحصیل در موسسه ی علوم و فناوری آریان؟

 

موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان (ایرانیکا سابق) در سال 1387با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاسیس گردید. هم اکنون این موسسه با 52 رشته – مقطع تحصیلی و بیش از 3000 دانش آموخته در پردیسی به مساحت 28000 متر مربع با 14000 متر مربع زیر بنای آموزشی و پژوهشی در موقعيت بسيار استراتژيک در منطقه شهري واقع در کمربندي (بابل – بابلسر) شهر اميرکلا مطابق با استانداردهای روز آموزش عالی کشور، به عنوان یکی از موسسات آموزش عالی موفق در استان مازندران می باشد.

 
مشاهده بیشتر

 

دانشکده و گروه های تخصصی

 

سامانه های موسسه