ثبت نام در اولین دوره جشن دانش آموختگان

 

👈🏻زمان: چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱، ساعت ۱۵ الی ۱۸
👈🏻مکان: مجموعه پذیرایی میزبان بابلسر
👈🏻 هر دانش آموخته می تواند تا دو نفر همراه را هم جهت شرکت در جشن ثبت نام نماید.
.
🔴قابل ثبت نام برای کلیه دانشجویانیکه در دانشگاه آریان تاکنون فارغ التحصیل شده اند و یا تا پایان نیمسال اول ۱۴۰۲_۱۴۰۱ فارغ التحصیل خواهند شد.