دستورالعمل ها، آيين نامه ها و فرم های آموزشی
ردیف عنوان دریافت فایل
1 فرايند ثبت نام دانشجويان جديد الورود 📁
2 مدارک مورد نياز جهت ثبت نام دانشجويان جديدالورود-آزمون سراسري 📁
3 مدارک مورد نياز جهت ثبت نام دانشجويان جديدالورود کارداني به کارشناسي ناپيوسته 📁
4 مدارک مورد نياز جهت ثبت نام دانشجويان جديدالورود مقطع کارداني پيوسته 📁
5 راهنماي انتخاب واحد اينترنتي 📚 📁
6 راهنماي حذف و اضافه اينترنتي 📚 📁
7 راهنماي پرداخت شهريه اينترنتي 📚 📁
8 دفترچه اطلاعات آموزشی درس پروژه 📚 📁
9 راهنمای نگارش گزارش کتبی پروژه 📚 📁
10 دفترچه اطلاعات آموزشی درس کارآموزی 📚 📁
11 راهنمای نگارش گزارش کارآموزی 📚 📁
12 آيين نامه تسهيلات به برگزيدگان علمي 📚 📁
13 روند بررسی درخواست تغییر رشته 📁
14 شرایط استفاده از معرفی به استاد 📚 📁
15 دستورالعمل پذیرش و تطبیق دروس دانشجویان 📚 📁
16 آیین نامه برگزاری امتحانات و غیبت در جلسه 📁
17 آیین نامه ممنوعیت اخذ دو درس گروه معارف در یک نیمسال 📁
18 آيين نامه آموزشي ورودی های 1390 و قبل از آن 📁
19 آيين نامه آموزشي دوره‌هاي كارداني ،كارشناسي پيوسته و ناپيوسته براي ورودي‌هاي 1391 الي 1392 📁
20 آيين نامه آموزشي دوره‌هاي كارداني، كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) براي ورودي‌هاي 1393 به بعد 📁
21 کتاب کارآموزی 📁
22 فرم تقاضای حذف پزشکی 📁
23 فرم تقاضای حذف تک درس 📁
24 فرم تطبیق واحد (معادل سازی) 📁
25 فرم سربرگ سوال امتحانی 📁
26 فرم معرفی به استاد 📁
27 فرم اعلام وضعيت دانشجوي ترم آخر 📁
28 فرم درخواست دانشجویی 📁
29 فرم درخواست مدرک معادل(کاردانی) 📁
30 فرم درخواست پروژه 📁
31 فرم اعلام نمره پروژه 📁
32 فرم تمدید پروژه 📁
33 فرم درخواست کارآموزی 📁
34 فرم اعلام نمره کارآموزی 📁
35 فرم تمدید کارآموزی 📁
36 فرم بررسی تغییر رشته 📁
37 فرم معرفی نامه پژوهشی 📁
38 فرم تسویه حساب دانش آموختگان 📁
39 فرم تسویه حساب دانشجویان غیر فارغ التحصیل 📁
40 فرم تسویه حساب دانش آموخته گان کارشناسی ارشد 📁
41 فرم تسویه حساب دانشجویان غیر فارغ التحصیل کارشناسی ارشد 📁
42 فرم استعلام مفقود شدن کارت 📁
43 فرم درخواست گواهی اشتغال به تحصیل 📁
44 فرم تقاضای مرخصی تحصیلی 📁
45 فرم شماره 5 عدم امکان انتخاب واحد اینترنتی 📁