آیین نامه و دستورالعمل های تحصیلات تکمیلی
ردیف عنوان دریافت فایل
1 شیوه نامه مراحل اخذ و گذراندن پایان نامه کارشناسی ارشد 📁
2 راهنمای نحوه استعلام سامانه همانند جو 📁
3 آیین نامه کارشناسی ارشد (ورودی 93 و ماقبل آن) 📁
4 آیین نامه کارشناسی ارشد 94 (ورودی 94 و مابعد آن) 📁
5 شیوه نامه اجرایی پایان نامه کارشناسی ارشد 📁
6 نحوه نگارش فرم پروپوزال کارشناسی ارشد 📁
7 شیوه و الگوی نگارش پایان نامه 📁
8 نحوه نگارش مراجع در پایان نامه 📁
9 دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی 📁
10 مصادیق تخلفات پژوهشی 📁

 فرم های تحصیلات تکمیلی
ردیف عنوان دریافت فایل
T-01 فرم انتخاب و تصویب موضوع سمینار 📁
T-02 فرم درخواست تمدید سمینار کارشناسی ارشد 📁
T-03 فرم اعلام نمره سمینار 📁
T-04 فرم درخواست استاد راهنمای پایان نامه 📁
T-05 فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه ویژه دانشجویان فنی و مهندسی 📁
T-5-5 فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه ویژه دانشجویان روانشناسی و مشاوره 📁
T-06 فرم درخواست تمدید پایان نامه 📁
T-07 فرم در خواست دفاع از پايان نامه 📁
T-08 فرم تمدید پایان نامه کارشناسی ارشد در نیمسال پنجم 📁
T-09 فرم های برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 📁
T-12 فرم ارزیابی نمره محصولات پایان نامه 📁
T-13 فرم درخواست صحافي پايان نامه 📁

سرفصل  آموزشی رشته ها
ردیف عنوان دریافت فایل
1 سرفصل دروس بازنگری شده برای کلیه گرایش های مهندسی عمران (ورودی 92 و ما بعد آن) 📁
2 سرفصل دروس رشته مهندسی عمران-مهندسی زلزله ( ورودی 91 و ماقبل آن) 📁
3 سرفصل دروس رشته مهندسی عمران-سازه (ورودی 91 و ماقبل آن) 📁
4 سرفصل دروس رشته مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی (ورودی 91 و ماقبل آن) 📁
5 سرفصل دروس بازنگری شده برای کلیه گرایش های مهندسی برق (ورودی 94 و مابعد آن) 📁
6 سرفصل دروس رشته مهندسی برق-قدرت (ورودی 93 و ماقبل آن) 📁
7 سرفصل دروس رشته مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی 📁
8 سرفصل دروس رشته مهندسی برق-الکترونیک (ورودی 93 و ماقبل آن) 📁
9 سرفصل کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات شبکه های کامپیوتری 📁
10 سرفصل کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری -سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS) 📁