فعالیت های پژوهشی تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
کد مقاله نویسنده/نویسندگان گروه آموزشی عنوان(کتاب، مقاله و ...) سال انتشار فهرست/چکیده
C160 منوچهر حسین زاده، زهرا محجوب، محمدخراسانی معماری معماری سبز فضای شهری با رویکرد فازی 1400 📁
C159 عبدالستار صفایی، امین دهبندی عمران شناسایی و ارزیابی مشوق های دولت برای ساختمان سبز 1400 📁
C158 فاطمه هدایت زاده، ساناز قهرمانی روانشناسی تأثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل دختران 25 تا 30 ساله شهر تهران 1400 📁
C157 فاطمه رضاپور، فاطمه هدایت زاده، فرهاد جمهری روانشناسی تأثیر آموزش مهارت های اجتمایی بر پرخاشگری و اضطرب کودکان 1400 📁
C156 آرزو علی آبادیان، فرشته علیجان زاده روشن روانشناسی تأثیر بازی درمانی بر هوش و خلاقیت کودکان 4 تا 6 سال شهرستان بابلسر 1400 📁
C155 آرزو علی آبادیان، لیلی نوروزی روانشناسی The status of resilience and health-promoting lifestyle in the staff of Shahid Yahyanejad Hospital in Babol, northern Iran 2021 📁
C154 سجاد احمدی عمران شناسایی شاخص های ایمنی سوادکوه 2021 📁
C153 سجاد احمدی، سید رضا سیدعلیزاده گنجی، علی نصراله تبار آهنگر عمران بررسی و اولویت بندی شاخص های ایمنی محور سوادکوه با روش بهترین-بدترین 2021 📁
C152 سیدرضا سید علیزاده گنجی، علی نصراله تبار عمران Psychological analysis of intercity bus passenger satisfaction using Q methodology 2021 📁
C151 حسین آقامحمدی زنجیرآباد، سالار میرزاپور، حسین حبیب نسب درزی عمران پایش تغييرات كاربري اراضی شهرستان بابل 1399 📁
C150 علی سیرجانی ، آتیکه افضلی عمران مکانیابی پایگاههای مدیریت بحران با استفاده از GIS و روش فازی. مطالعه موردی : شهر بابل 2021 📁
C149 فاطمه عالمی فر، ابولفضل غلامرضاتبار عمران بررسی تأثیر مجوزهای ساخت‌وساز در توسعه پایدار مدیریت شهری (مطالعه موردی شهر بابل) 1399 📁
C148 حسین اسدی، میرمسعود خیرخواه زرکش، سالار میرزاپور نقشه برداری ارزیابی میزان آسیب پذیری منطقه غرب مازندران در برابر زلزله با بکارگیری سیستم اطلاعات مکانی GIS و AHP-FUZZY 1399 📁
C147 ماعده صادق پور، زینب گلزار،یحیی دوجی عمران ارزیابی سطح بلوغ ایمنی و سلامت در پروژه های عمرانی 1399 📁
C146 حمیدرضا رضاتبار، محمدرضا فدوی امیری کامپیوتر ارائه یک روش کارآمد انرژی، به منظور افزایش طول عمر شبکه با استفاده از فشرده سازی داده ها در شبکه های حسگر بی سیم 2020 📁
C145 سعید عیدی وندی، علیرضا چاله کائی عمران شناسایی علل تأخیر در پروژه های بزرگ مهندسی استان مازندران 2020 📁
C144 مسعود محمودي، آتیکه افضلی عمران بررسی تغییرات کاربري اراضی جنگل با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردي: شهرستان آمل) 1399 📁
C143 علیرضا چاله کائی، سعید عیدی وندی عمران شناسایی علل تأخیر در پروژه های بزرگ مهندسی استان مازندران 2020 📁
C142 علیرضا چاله کائی،  سعید عیدیوندی عمران اصلاح رویکرد کاهش تأخیر در پروژه‌های بزرگ مهندسی با استفاده از ابزارهای مدیریتی 2020 📁
C141 آجواد آقاجانزاده گودرزی، مهدی بابلی کامپیوتر بهینه سازی صحت تشخیص بیماری در سیستم مراقبت بهداشتی هوشمند با استفاده از الگوریتم های PSO ,MLP  2020 📁
C140 جواد آقاجانزاده گودرزی، مهدی بابلی کامپیوتر بهینه سازی صحت تشخیص بیماری در سیستم مراقبت بهداشتی هوشمند با استفاده از الگوریتمهای تکاملی وشبکه عصبی 2020 📁
C139 مرتضی مقدم، مهدی گلسرخ تبار امیری، عباس طاهرپور باریکی کامپیوتر تطبیق محلی (بومی سازی) تکنیک های یادگیری ماشین در شبکه های حسگر بی سیم - 📁
C138 مهدی بابلی، سید ابوالفضل حسینی کامپیوتر نرم افزار کاربردی توسعه یافته شبکه های حسگر بیسیم بدن جهت کاهش مصرف انرژی 1395 📁
C137 سید ابوالفضل حسینی، مهدی بابلی کامپیوتر نرم افزار کاربردی توسعه یافته شبکه های حسگر بیسیم بدن جهت کاهش مصرف انرژی 1395 📁
C136 علی سفری عمران برآورد دبی در حوزه آبریز چشمه کیله تنکابن مازندران با دوره بازگشت های 5، 10، 25، 50، 100، 150، 200 ساله به روش رابطه سطح حوزه 1398 📁
C135 ابوالفضل قدمی عمران تأثیر حداکثر بزرگای زلزله بر ظرفیت فروریزش سازه های فولادی با میراگر اصطکاکی بال 1398 📁
C134 پویا رنجبر کامپیوتر ارائه یک روش کارا به منظور شناسایی چهره مبتنی بر تکنیک های یادگیری عمیق 1398 📁
C133 مهدی سواری پور عمران بررسی اثر نگاشت های نزدیک و دور از گسل بر روی سد بتنی 1395 📁
C132 غلامرضا قدرتی امیری، عبداستار صفائی، سید محمدحسین رضوی، حمیدرضا حسینعلی بیگی عمران رزیابی تاثیر پوزولان میکروسیلیس بر روی رئولوژی و خصوصیات مکانیکی بتن خود تراکم منبسط شونده 1398 📁
C131 عبداستار صفائی، غلامرضا قدرتی امیری، سید محمدحسین رضوی، حمیدرضا حسینعلی بیگی عمران ارزیابی تاثیر پوزولان زئولیت بر روی رئولوژی و خصوصیات    مکانیکی بتن خودتراکم منبسط شونده 2019 📁
C130 مهدی حسین نژاد، سید حسن حسینی مقدم، غلامرضا قدرتی امیری، اسمعیل فدوی امیری عمران ارزیابی دلایل تأخیر پروژه های عمرانی بر اساس عملکرد کارفرما 2017 📁
C129 معصومه فدوی امیری ، سیدحسن حسینی مقدم، غلامرضا قدرتی امیریی، سیدروح اله علی محمدی جلودار عمران بررسی اقتصادی روش‌های تامین مالی در بازار مسکن بر اساس مدیریت ریسک (مطالعه موردی شهرک اوشیب بابل) 1396 📁
C128 سروناز امینی حاجی باشی، غلامرضا قدرتی امیری، علیرضا آذربخت عمران بررسی عملکرد سنجه های شدت لرزه ای در برآورد پاسخ لرزه ای سازه ها 1396 📁
C127 ارژنگ کهزاد، سیروس غلامپور، محمد شامخی عمران ارزیابی استفاده از جداساز لرزه ای در طبقات به منظور افزایش استهلاک انرژی و کاهش 1396 📁
C126 سارا رفیعی فر، احسان جهانی، سیدعلی رضویان، مهراسا اکبرنژاد عمران تحلیل کمی مقاومت در برابر فروپاشی پیشرونده در سازه های فولادی مهاربندی شده با و بدون میراگر 1396 📁
C125 سید نجمه فراغتی، مائده صادق پور حاجی عمران بر روی خصوصیات ژئوتکنیکی لاینرهای رسی محل دفن بهداشتی PH تغییرات (بررسی آزمایشگاهی: حدود اتربرگ، تحکیم، نفوذپذیری) 2018 📁
C124 رضا نجفی ثانی جوجاده، مرتضی حسینعلی بیگی، فرشیدرضا حقیقی، محسن احمدنژاد عمران علل تاخیر در پروژه های عمرانی مازندران (پروژه های چهار بانده کردن جاده هراز و پل کابلی پیاده رو بابلسر) 1396 📁
C123 فاطمه جهانی بهنمیری، نفیسه اسفندیان، سمیرا مودتی کامپیوتر تشخیص نواحی فعال سیگنال گفتار با استفاده از روش استخراج ویژگی مبتنی بر خوشه بندی در فضای طیفی-زمانی 2019 📁
C122 محمدرضا فدوی امیری، محمدرضا خوانساری، مهدی رضاتبار کامپیوتر دسترسی امن در اینترنت اشیاء به وسیله احراز هویت چند عاملی کاربر و مبتنی بر بیومتریک سبک 1397 📁
C121 مهدی رضاتبار، محمدرضا فدوی امیری، محمدرضا خوانساری کامپیوتر احراز هویت چند عاملی کاربر مبتنی بر بیومتریک سبک برای دسترسی امن در اینترنت اشیاء 2018 📁
C120 آرش جغتاپور، حسین پهلوان، سیروس غلامپور، غلامرضا قدرتی امیری عمران ارزیابی عملکرد ساختمان های بتن آرمه دارای ضعف سازه ای با در نظرگیری پس لرزه به کمک منحنی  شکنندگی 1396 📁
C119 محمد بشارت لو کامپیوتر ارائه یک سیستم تشخیص نفوذ جدید مبتنی بر الگوریتم تکامل تفاضلی و درخت تصمیم 1396 📁
C118 سوری تنکابنی، پویان صالحی کامپیوتر ارائه روشی هوشمند برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم با الگوریتم K-means 1397 📁
C117 اسماعیل ملک زاده سرائی، پویان صالحی، معصومه مشهدی بابایی بیشه کامپیوتر روشی نوین برای خوشه بندی با استفاده از ترکیب الگوریتم های K-means و WOA و ABC 1397 📁
C116 پویان صالحی، جواد وحیدی، محمدرضا فدوی امیری کامپیوتر نهان نگاری در شبکه های حسگر بی سیم چند رسانه ای 1397 📁
C115 محمدرضا فدوی امیری، نیما لاهیجانی امیری کامپیوتر جستجوی مبتنی بر خوشه بندی فراابتکاری برای اینترنت اشیاء 1397 📁
C114 محمد بشارت لو، عطیه رحیمی زاده، محمد گرجی کامپیوتر مقایسه سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر الگوریتم کرم شب تاب با SVM و الگوریتم تکامل تفاضلی 1396 📁
C113 جواد یحیی نژاد، حسین پهلوان، غلامرضا قدرتی امیری، سیروس غلامپور عمران ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمان بتن آرمه با سیستم قاب خمشی متوسط با لحاظ مولفه قائم زلزله به کک منحنی های شکنندگی 2018 📁
C112 دانیال یگانه امیری، حسین پهلوان، غلامرضا قدرتی امیری، سیروس غلامپور عمران ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمان های بتن آرمه با سیستم قاب خمشی ویژه دارای ضعف سازه ای (خاموت گذاری ویژه) به کمک منحنی شکنندگی 1397 📁
C111 امیر ایزدی، میثم اشتری عمران بررسی اثر موسیقی بر تغییرات سرعت وسایل نقلیه در راه های درون شهری 1394 📁
C110 حسین محمدی، فرشید رضا حقیقی، عباس شیخ فرد عمران ارتقای نظم تردد وسائل نقلیه در بین خطوط راه (مطالعه موردی بابل) 1396 📁
C109 عباس شیخ فرد، فرشید رضا حقیقی، حسین محمدی عمران عملکرد اجرای تابلوی بالاسری محدودیت سرعت بر سرعت جریان ترافیک در دنیای واقعی (مطالعات قبل و بعد مسیر) 1396 📁
C108 حسین محمدی، فرشید رضا حقیقی، عباس شیخ فرد عمران تأثیر خط کشی های  آرام ساز جریان ترافیک بر روی سرعت و انحراف جانبی وسائل نقلیه 1396 📁
C107 محسن  لطفی پور، فریدون مقدس نژاد، کورش نادری عمران آنالیز حساسیت پارامترهای اثر گذار بر تنش ها و کرنش ها در روکش های بتنی با کمک روش اجزای محدود 1396 📁
C106 عبدالستار صفائی، الهه چراغی بیدسرخی، پیام رحیم زاده عمران بررسی سطح بلوغ مدیریت مخاطرات در یک پروژه ساخت تونل منطبق با چرخه مدیریت کیفیت جامع شوارتز 1395 📁
C105 سروش پورناصر، مائده صادقپور حاجی، آزاده قدیمی حمزه کلایی عمران مکانیابی پناهگاه های اضطراری بعد از زلزله با ارزیابی فازی و سلسله مراتبی (مطالعه موردی: منطقه 5 تهران) 1396 📁
C104 حسین جعفری، دکتر مرتضی حسینعلی بیگی، دکتر داریوش یوسفی کبریا عمران ارزیابی بکارگیری بام سبز در جهت کاهش مصرف انرژی گاز طبیعی در ساختمان (مطالعه موردی در شهرستان بابل) 1396 📁
C103 محمود مسگرپور امیری، محمد شامخی امیری، علی ناصری عمران مقاوم سازی لرزه ای ساختمان های بتن آرمه توسط مهاربند برون محور دارای پیوند قائم با ارائه منحنی های شکنندگی 1396 📁
C102 علی عسکریان امیری، مائده صادق پور عمران بررسی اثر انتقال آلایندگی سلنیوم در خاک 2018 📁
C101 سروش پورناصر، مائده صادقپور حاجی، آزاده قدیمی حمزه کلایی عمران مکانیکی پناهگاه های اضطراری بعد از زلزله با ارزیابی فازی و سلسله مراتبی (مطالعه موردی منطقه 5 تهران) 1396 📁
C100 محمدحسین علیزاده، حامد حمیدی عمران رفتار سازه های بلند مجهز به سیستم مهار بازویی در برابر جابجایی تکتونیکی زلزله با استفاده از تحلیل فزاینده دینامیکی 1396 📁
C99 کمالدین حسینی عمران ارزیابی احتمال خرابی قاب خمشی فولادی با جداساز لرزه ای RNC 1396 📁
C98 سید کمال الدین حسینی، سیروس غلامپور، حامد حمیدی جمنانی عمران ارزیابی احتمال خرابی قاب خمشی فولادی با جداساز لرزه ای RNC 1396 📁
C97 اسماعیل ملک زاده سرائی، پویان صالحی، اطهر رحمانی دشتی، مینا چوپانی سفیدی کامپیوتر روش های توسعه نرم افزار اجایل در پروژه های بزرگ 1396 📁
C96 پویان صالحی، اسماعیل ملک زاده سرائی، مینا چوپانی سفیدی، آزیتا رستمی کامپیوتر بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده الگوریتم فرا ابتکاری 1396 📁
C95 پویان صالحی، مینا مظفرپور، حمیدرضا کوهی کامپیوتر استفاده از اطلاعات همسایگی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از یادگیری ماشین 1396 📁
C94 امیر فرازمند، کاوه فرازمند عمران مشخصات جریان ترافیک و ماهیت شناخت آن 1396 📁
C93 حمیدرضا لیالی، مصطفی خانزادی، علیرضا چاله کایی عمران علل عدم موفقیت قراردادهای طرح و ساخت در پروژه های سد سازی (مطالعه موردی: سد گلورد نکا) 1396 📁
C92 معین صالحی، مرتضی حسینعلی بیگی، عبدالستار صفایی عمران تعیین حوزه های کاربرد و سطح بندی استفاده از RFID در مدیریت پروژه های ساختمانی 1396 📁
C91 هادی شفیعیان امیری، مرتضی حسینعلی بیگی، علیرضا چاله کایی عمران ارزیابی و مدیریت ریسک پروژه های BOT (مطالعه موردی بندر فریدونکنار) 1396 📁
C90 حامد اکبری، مائده صادقپور حاجی، آزاده قدیمی حمزه کلایی عمران بررسی اکتشافی مدل مدیریت بحران با مدیریت سیل در شهرداری منطقه 3 (مطالعه موردی: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران) 1396 📁
C89 خدیجه اسماعیلی، مائده صادقپور، آزاده قدیمی حمزه کلایی عمران بررسی تراکم پذیری و مقاومت برشی خاک رس مونت موریلونیت آلوده به سرب 1396 📁
C88 حامد اکبری، مائده صادقپور حاجی، آزاده قدیمی حمزه کلایی عمران بررسی اکتشافی مدل مدیریت بحران با مدیریت سیل در شهرداری منطقه 3 (مطالعه موردی: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران) 1396 📁
C87 مائده صادقپور حاجی، ناظره احمدی تبار عمران پیش پردازش رسوب رودخانه توسط تئوری موجک و مدل سازی آن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی بر مبنای توابع پایه شعاعی 1396 📁
C86 پویان صالحی، اسماعیل ملک زاده سرایی، آزیتا رستمی، فانوس پرنگ کامپیوتر امنیت در شبکه های حسگر بی سیم با رمزنگاری 1396 📁
C85 معصومه رئوف فوشازاده، اسماعیل ملک زاده سرایی، پویان صالحی، مینا چوپانی سفیدی کامپیوتر رمزنگاری در رایانش امن 1396 📁
C84 محمدرضا خوانساری، جواد وحیدی، محمدرضا فدوی امیری کامپیوتر بهبود طول عمر در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از نگاشت خود سامانده 1396 📁
C83 محمدرضا خوانساری، جواد وحیدی، محمدرضا فدوی امیری کامپیوتر بهبود طول عمر در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از بهبود شعاع همسایگی 1396 📁
C82 محمدرضا خوانساری، سمیه درجزی، محمد بشارتلو، محمد گرجی مهلبانی کامپیوتر استفاده از الگوریتم جستجوی همسایگی متغیر جهت بهبود همسایه یابی در مسئله طول عمر شبکه های حس گر بی سیم 1396 📁
C81 پویان صالحی، اسماعیل ملک زاده سرایی، عطیه رحیمی زاده کامپیوتر امنیت داده در شبکه های حسگر بی سیم چند رسانه ای با نهان نگاری 1396 📁
C80 پویان صالحی، حمیدرضا کوهی کامپیوتر حفظ امنیت اطلاعات در حملات فیشینگ 1396 📁
C79 اسماعیل ملک زاده سرایی، پویان صالحی، معصومه رئوف، حمیدرضا کوهی کامپیوتر یادگیری ماشین در شبکه های حسگر بی سیم برای کاهش مصرف انرژی و مسیریابی 1396 📁
C78 اسماعیل ملک زاده سرایی، پویان صالحی، معصومه رئوف، حمیدرضا کوهی کامپیوتر وب کاوی در پایگاه داده ابری به وسیله الگوریتم ژنتیک 1396 📁
C77 پویان صالحی، علی اصغر محمدی، عطیه رحیمی زاده، کبریا بابایی کامپیوتر شبکه های حسگر بی سیم و اینترنت اشیا 1396 📁
C76 عطیه رحیمی زاده، پویان صالحی کامپیوتر تفاوت خانه های هوشمند با خانه های سنتی 1396 📁
C75 محمد لطفی، مرتضی حسینعلی بیگی ، سید باقر حسینیان عمران مقایسه هزینه و زمان اجرای سیستم ساختمانی بتنی پیش ساخته مرکب (هیبرید) با سیستم ساختمانی بتنی قاب خمشی 1396 📁
C74 محمد صادقی، دکتر عبدالستار صفائی عمران ارزیابی اولویت بکارگیری انواع سیستم های نوین ساختمان سازی به منظور استفاده در پروژه های مسکن مهر مازندران 1396 📁
C73 محمد صادقی، دکتر عبدالستار صفائی عمران ارزیابی موانع مختلف بکارگیری سیستم های نوین ساخت در پروژه های مسکن مهر مازندران به روش تصمیم گیری چند معیاره 1395 📁
C72 کامران باباپور سنگرودی، فرشید رضا حقیقی، عباس شیخ فرد عمران جایگاه مدلسازی علل وقوع تصادفات و ممیزی ایمنی راه ها در کاهش آمار تصادفات 1396 📁
C71 حمید بهبهانی، امیر محمدیان امیری، مجتبی نورانی قادی عمران مقایسه پیش بینی شدت تصادفات بر اساس نوع برخورد با استفاده از سه مدل چند جمله ایی لوجیت، چند جمله ای پروبیت و درخت تصمیم 1395 -
C70 سینا سیامکی، مائده صادق پور حاجی عمران مدل سازی و انتقال آلاینده فلز سنگین آرسنیک در خاکریز 2016 📁
C69 احمد هاشمی، زهرا تبریزیان، مرتضی حسینعلی بیگی عمران تأثیر استفاده از مصالح و سیستم های نوین در ساخت نمای ساختمان های بلند در جهت کاهش مصرف انرژی 1395 📁
C68 صاحب آذری آستانه، محمد شامخی امیری، محمود مسگر پور امیری عمران بررسی عملکرد دیوار برشی فولادی با به کارگیری سخت کننده در اتصالات بین تیر، ستون و ورق 1396 📁
C67 آرمان ذوالفقاری کمرودی،محمود مسگرپور امیری، سمانه فرهنگ نیا عمران بررسی پتانسیل رمبندگی خاک ماسه ای لای دار بهسازی شده توسط بنتونیت، بیوسیمانتاسیون و میکروسیلیس 1395 📁
C66 اصغر خدادادی عمران بررسی و تجزیه و تحلیل قراردادهای BOT در توسعه پروژه های زیر بنایی 1395 📁
C65 اصغر خدادادی عمران اثرات مثبت قراردادهای BOT در تأمین مالی اجرای طرح های زیر بنایی و توسعه ای در کشورها 1395 📁
C64 داوود فولاد تالاری، حمیدرضا کوهی کامپیوتر تعیین و تشخیص متن مجدداً استفاده شده جهت تشخیص سرقت ادبی 1395 📁
C63 محمد ذاکر عباسی امیری، رضا تقی پور، حمیدرضا جلال پور، حمید توکل عمران بررسی تأثیر ضریب زبری مانینگ در پهنه ی سیلاب دشت با توجه به دوره های بازگشت مختلف مطالعه موردی: رودخانه هراز در بازه شهری آمل 1395 📁
C62 حمید توکل، رضا تقی پور، حمیدرضا جلال پور، محمد ذاکر عباسی امیری عمران تأثیر پتانسیل سیل خیزی بر تعدیل نرخ بیمه محصولات زراعی مطالعه موردی: رودخانه هراز در بازه شهری آمل 1395 📁
C61 حامد حمیدی، جعفر پاکدامن، احسان جهانی عمران ارزیابی رفتار ساختمان های بلند با سیستم مهار بازویی و کمربند خرپایی با استفاده از منحنی های شکنندگی 1395 📁
C60 حبیب اکبر زاده بنگر، سیروس غلامپور، محمدرضا ناصحی عمران بررسی تاثیر دورپیچ های CFRP بر مقاومت  پیوستگی میان میلگرد فولادی و بتن با مقاومت پایین 2016 📁
C59 عبدالستار صفایی، الهه چراغی بیدسرخی عمران ارزیابی عملکرد مدیریت مخاطرات در پروژه های ساخت پل 1395 -
C58 عاطفه عموزاده، محمدرضا فدوی امیری، علی زارع حسین زاده، غلامرضا قدرتی امیری عمران پردازش پاسخ سازه ها با کمک تبدیل موجک برای تشخیص آسیب های رخ داده در اثر زلزله 1395 📁
C57 پیمان رضایی، یاسر جعفریان عمران پیش بینی انرژی ویژه زلزله با استفاده از جدیدترین بانک داده زلزله ها 2016 📁
C56 حبیب اکبرزاده بنگر، نادر عکاس زنگباری، مهدی اسحقی کناری، ندا عکاس زنگباری عمران خواص مکانیکی بتن ساخته شده با خرده لاستیک بازیافتی محصور شده با لوله فولادی، در معرض آتش 1395 📁
C55 حسین گرجی تبار احمدی، مبین افضلی راد گسل عمران تأثیر حفره های زیرزمینی بر پاسخ لرزه ای سطح زمین، تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک 1395 📁
C54 زهرا آزاد، مصطفی خانزادی، علیرضا چاله کایی عمران انواع دعاوی در پروژه های عمرانی و ارائه راهکارهایی جهت کاهش آن ها 1394 📁
C53 رضا ساکی نیا، حامد حمیدی، احسان جهانی عمران ارزیابی عملکرد لرزه ای میراگرهای بیضوی EADAR بر پایه فولاد LYP 1395 📁
C52 علیرضا ساعتی، زهرا تبریزیان، شیما ساعتی عمران منازعات و آسیب شناسی قرارداد های مشارکت در ساخت - 📁
C51 مصطفی خانزادی ، علیرضا چاله کایی، سعید محمدی نیا عمران تأثیر رخداد تأخیر ناشی از قصورکارفرما و پیمانکار  بر عملکرد هزینه های پروژه های عمرانی با تأکید بر تکنیک های تصمیم گیری دیمتل 2016 📁
C50 مصطفی خانزادی ، علیرضا چاله کایی، محبوبه خداداد عمران تخصیص سهم کارفرما و پیمانکار در تأخیرات پروژه های عمرانی با رویکرد تصمیم گیری های چند شاخصه 2016 📁
C49 ناصر حسن پور پازواری، مرتضی حسینعلی بیگی، عبدالستار صفایی عمران بررسی عوامل عدم استقبال از سیستم های صنعتی ساختمان سازی در استان مازندران 1395 📁
C48 مائده صادق پور حاجی، بهرخ غفاری عمران پیش پردازش رسوب رودخانه توسط تئوری موجک و مدلسازی آن با استفاده از رگرسون ماشین بردار پشتیبان اپسیلونی 1395 📁
C47 سید روح اله اسمعیل پور حجازی، هدی قریشی برق کاهش همزمان ولتاژ حالت مشترک و تلفات کلیدزنی در اینورترهای سه فاز منبع ولتاژ 2015 📁
C46 نسرین الهی خواه، حامد حمیدی، غلامرضا قدرتی امیری عمران تأثیر مدت دوام زلزله بر عملکرد سازه های فولادی مجهز به جداگرهای لرزه ای آونگی اصطکاکی 1395 📁
C45 بیتا داداش پور آهنگر، مرتضی حسینعلی بیگی، علیرضا چاله کایی عمران تعیین عوامل موثر در گزینش پیمانکاران واجد صلاحیت در قراردادهای سه عاملی 1395 📁
C44 امیر ایزدی، میثم اشتری عمران بررسی اثر موسیقی بر تغییرات سرعت وسایل نقلیه در راه های درون شهری 1395 📁
C43 اویستا امانی زاده، مرتضی حسینعلی بیگی، زهرا تبریزیان، علی کیوانلو عمران تعیین عملکرد دفتر مدیریت پروژه های عمرانی کشور 1395 📁
C42 کریم عباسپور مرزبالی، برات مجردی، رضوان باباگلی عمران ارائه الگوی بهینه مکانیابی پارکینگ با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و سامانه اطلاعات مکانی فازی (منطقه مورد مطالعه: بابلسر) 1395 📁
C41 خدیجه حسین پور، نفیسه اسفندیان، مهرداد هاشمی کمانگر کامپیوتر استخراج ویژگی های مبتنی بر خوشه بندی در فضای طیفی-زمانی با استفاده از شبکه عصبی 1395 📁
C40 بهرام بختیاری قوشه بلاغ، حامد حمیدی جمنانی، محمد شامخی امیری عمران ارزیابی عملکرد سازه های فولادی با پلان نامنظم مجهز به میراگر ویسکوز در برابر خرابی پیش رونده - 📁
C39 میثم صادقی، علیرضا چاله کایی، مصطفی خانزادی عمران مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی، رویکرد دانش محور 1394 📁
C38 میثم صادقی، علیرضا چاله کایی، مصطفی خانزادی عمران مطالعات مهندسی ارزش پروژه احداث و سامان دهی منطقه خور غربی مجتمع بندر شهید رجایی 1394 📁
C37 میثم صادقی، علیرضا چاله کایی، مصطفی خانزادی عمران مطالعات تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک پروژه احداث و سامان دهی منطقه خورغربی مجتمع بندری شهید رجایی 1394 📁
C36 میثم صادقی، علیرضا چاله کایی، مصطفی خانزادی عمران ضرورت تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در توانمندسازی مدیریت پروژه های عمرانی 2015 📁
C35 میثم صادقی، علیرضا چاله کایی، مصطفی خانزادی عمران تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی 2015 📁
C34 مهیار اکبری، علی همایون فال، مهدی اقبالی، غلامرضا قدرتی امیری عمران بررسی بهینه یابی چیدمان سیستم مهاربندی واگرا در سازه های فولادی به کمک الگوریتم جستجوی هماهنگ و مقایسه آن با سیستم متداول 2015 📁
C33 محمد فلاحپور، عیسی شوش پاشا عمران ارزیابی ظرفیت باربری قائم شمع تحت بار جانبی در خاک ماسه ای بابلسر 1394 📁
C32 معین روئین فومنی، عیسی شوش پاشا عمران عملکرد مسلح سازی در روش اختلاط عمیق خاک و تأثیر آن بر روی ظرفیت باربری قائم 1394 📁
C31 محمدرضا عدل پرور، محمدمهدی غفوری، وحید نورپور عمران مقایسه تغییر مکان هدف در سازه های بتنی مسلح با استفاده از تحلیل پوش آور - 📁
C30 فرشید حبیبی، غلامرضا قدرتی امیری، حامد حمیدی جمنانی، محمد خراسانی عمران ارزیابی رفتار غیر خطی قاب های دوبعدی با بادبندهای واگرا در زلزله های دور و نزدیک گسل برای سازه های کوتاه و متوسط 2015 📁
C29 حسین ستاری ساروی، یاسر جعفریان عمران پاسخ دینامیکی دیوار ساحلی وزنی تحت حرکت لرزه ای حوزه نزدیک 1394 📁
C28 عدیله مومنی کوچکسرایی، یاسر جعفریان عمران تغییر مکان لرزه ای شیب های خاکی به روش بلوک لغزنده با استفاده از شتاب تسلیم متغیر حاصل از نتایج آزمایش برش حلقه 1394 📁
C27 مجید مهجور لطف آبادی، احسان جهانی، حامد حمیدی جمنانی عمران تعیین قابلیت اطمینان قاب خمشی فولادی در برابر تحریک زلزله 2014 📁
C26 احسان جهانی، مهدی اسدی عمران محاسبه احتمال خرابی سازه و شاخص قابلیت اعتماد 1393 📁
C25 احسان جهانی، مهدی اسدی عمران تحلیل قابلیت اعتماد قاب فولادی با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو بازه ای 1393 📁
C24 اسماعیل غزنوی، مرتضی حسینعلی بیگی، عبدالستار صفایی عمران استفاده از انرژی تجدید پذیر در ساختمان با توجه به اقلیم خراسان رضوی 1394 📁
C23 مسعود پارسی، عیسی شوش پاشا عمران بررسی اثر نانو کلوئید سیلیکا بر کاهش روانگرایی خاک به صورت عددی 1394 📁
C22 مهندس طاهر کهن عزیز، سیروس غلامپور، حامد حمیدی عمران اثر میانقاب بر رفتار لرزه ای سازه فولادی به روش استاتیکی و دینامیکی غیر خطی 1394 📁
C21 ابوذر احمدی، حامد حمیدی جمنانی، غلامرضا قدرتی امیری عمران بررسی اثر پیچش در رفتار غیر خطی ساختمان های متعارف بتنی با دیوار برشی 1394 📁
C20 افسانه نظری، علی زارع  حسین زاده، غلامرضا قدرتی امیری عمران A NEW FLEXIBILITY-BASED INDEX FOR DAMAGE IDENTIFICATION IN LINEAR-SHAPED STRUCTURES 2015 📁
C19 رضا موتمن، مهدی اقبالی، سید علی رضویان امرئی، غلامرضا قدرتی امیری عمران مقایسه رفتار لرزه ای قاب های مهاربندی همگرای ضربدری(CBF) و زانویی(KBF) 1394 📁
C18 مرتضی احمدی، غلامرضا هاشمی، علی اصغری عمران Application of iteration perturbation method and Hamiltonian for nonlinear vibration of Euler-Bernoulli beams - 📁
C17 دانیال یحیی پور، محمد شامخی امیری عمران بررسی و مقایسه روش های مقابله با روانگرایی-مطالعه موردی پروژه طرح و توسعه مجتمع بندری شهید رجایی 2015 📁
C16 علی مقیمی، جواد واثقی امیری، غلامرضا قدرتی امیری عمران بررسی طول تیر پیوند در رفتار قاب های مهاربندی واگرا تحت اثر پسلرزه 1394 📁
C15 علی مقیمی، جواد واثقی امیری، غلامرضا قدرتی امیری عمران بررسی اثر تکرار زلزله بر مقاومت قاب های مهاربندی برون محور، با مدل سازی 3بعدی 1394 📁
C14 ادریس حسن پور یساقی، جواد واثقی امیری، حامد حمیدی جمنانی عمران تأثیر سخت کننده های میانی بر رفتار لرزه ای دیوارهای برش فولادی تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل 1393 📁
C13 حسین پهلوان، غلامرضا قدرتی امیری، میلاد پهلوان عمران ارزیابی لرزه ای و توسعه منحنی های شکنندگی ساختمان های بتن آرمه ایران با لحاظ اثر میان قاب های بنایی و ضعف سازه ای 1394 📁
C12 پریسا یعقوب نژاد اصل، غلامرضا قدرتی امیری، بهزاد ذاکری عمران بررسی  اثر زوایای تورب بر روی پاسخ های دینامیکی پل  دو دهنه ی بتنی مورب با مقطع جعبه ای 1394 📁
C11 رضا پور موسی، یاسر جعفریان عمران تاثیر بهسازی سطحی زمین بر پاسخ لرزه ای ساختگاه های  با قابلیت روانگرایی 1393 📁
C10 قربانعلی زروکی، یاسر جعفریان عمران مقاومت برش زهکشی نشده و پتانسیل تولید فشار آب  حفره ای مخلوط های ناهمگن ماسه-شن در بارگذاری  سه محوری مونوتونیک 1393 📁
C9 جواد واثقی امیری، حسین رضایی عمران مقایسه عملکرد بادبنده BRBF با بادبندهای همگرایی معمولی در سازه های فولادی 1393 📁
C8 غلامرضا قدرتی امیری، پویا کافی سیاه اسطلخی عمران بررسی قابلیت خرابی پیشرونده در ساختمان های فولادی با سقفهای مختلط 1393 📁
C7 مستوره شیرپور آبکنار، یاسر جعفریان عمران تأثیر مجاورت ساختمان ها بر نشست نسبی پی سطحی، مطالعه عددی 1393 📁
C6 رضا پیکار، سیروس غلامپور، محمد شامخی امیری عمران بررسی تاثیر انواع اتصالات دیوار برشی فولادی به ستون ها و تیر ها بر جابجایی در قاب خمشی 1393 📁
C5 جواد واثقی امیری، سید محمد رضوی عمران تاثیر زلزله های حوزه نزدیک و حوزه دور بر رفتار لرزه ای ساختمان های مجهز به میراگر اصطکاکی پال 1393 📁
C4 جواد واثقی امیری، سید محمد رضوی عمران تاثیر زلزله های حوزه نزدیک و حوزه دور بر رفتار لرزه ای ساختمان های مجهز به میراگر اصطکاکی پال 1393 📁
C3 مرتضی مرادی، الهه محمدی، سیروس غلامپور، امین مصطفویان عمران بهینه سازی سازه های فضاکار چلیک با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی: GAt،SPSAt،PSOt، ترکیب .. 2013 📁
C2 سید مجید احمدی سنگدهی، غلامرضا قدرتی امیری، سیروس غلامپور، محمد شامخی امیری عمران بررسی تاثیر مقاطع تیر و ستون بر رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی ساده، سخت شده و موجدار ذوذنقه ای و سینوسی 2013 📁
C1 سید مجید احمدی سنگدهی، غلامرضا قدرتی امیری، سیروس غلامپور، محمد شامخی امیری عمران بررسی اثر سختی اعضای مرزی سیستم قاب خمشی دو طبقه ترکیبی(دوگانه) با دیوارهای برشی فولادی موجدار سینوسی و ذوذنقه ای 2013 📁