برنامه برگزاری دوره های آموزشی ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی (تیر ماه 1401)

تاریخ ثبت: ( پنجشنبه 9 تیر سال 1401)
 

👈 کلاسها بصورت حضوری برگزار می گردد.

👈 ثبت نام اینترنتی از طریق لینک زیر:
  https://aryan-learn.ir/products  

👈 داشتن کارت عضویت یا کارت ملی الزامی است!