برنامه دوره عملی درس کارورزی دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

تاریخ ثبت: ( پنجشنبه 23 تیر سال 1401)

👈🏻شروع دوره بصورت حضوری از ۵ مردادماه ۱۴۰۱
👈🏻 حضور کلیه دانشجویان دارای درس کارورزی که دانشگاه را جهت گذراندن بخش عملی خود انتخاب نموده اند (معرفی نامه برای سایر بخشها دریافت نکرده باشند)، در کلاسها الزامیست.