مصوبات شورای آموزشی در خصوص نحوه برگزاری آزمونهای پایان ترم نیمسال دوم دانشگاه علوم و فناوری آریان

تاریخ ثبت: ( شنبه 7 خرداد سال 1401)

۱. کلیه امتحانات مقطع کارشناسی ارشد بصورت حضوری می باشد.

۲. امتحانات دروس مقاطع کارشناسی و کاردانی که در لیست منتشر شده دانشگاه از اردیبهشت ماه بصورت حضوری برنامه ریزی و برگزار شدند بصورت حضوری برگزار می گردند. توجه شود که اگر حتی به هر دلیل کلاسی در این لیست بصورت مجازی برگزار گردید، حتما امتحان آن بصورت حضوری خواهد بود. احتمالا ساعت امتحانات برخی دروس تا ۱۸ خرداد بروز خواهند شد.

۳. نحوه برگزاری امتحانات دروس آزمایشگاهی، کارگاهی و عملی با نظر استاد درس در آخرین جلسه کلاس (از ۷ الی ۱۲ خرداد) می باشد که حتما استاد محترم درس قبل از برگزاری باید نسبت به هماهنگی با اداره آموزش اقدام نماید.

۴. امتحانات سایر دروس باقیمانده بصورت مجازی خواهد بود.

۵. غیبت در جلسات آزمون حضوری یا مجازی به هر دلیل موجب درج نمره صفر در آن درس خواهد شد.

۶. در برگزاری کلیه امتحانات حضوری، صورتجلسه آزمون تنظیم تا به امضاء دانشجویان حاضر برسد.

۷. مطابق تقویم آموزشی، تاریخ پایان کلاسهای تئوری پنجشنبه ۱۹ خرداد و تاریخ شروع امتحانات تئوری شنبه ۲۱ خرداد می باشد.

۸. شرکت در امتحانات مستلزم دریافت کارت شرکت در آزمون از انتشارات دانشگاه می باشد که از تاریخ ۱۸ خرداد توزیع خواهد شد.

9. بدیهی است که دانشجویان محترم مطابق اطلاعیه امور مالی، جهت شرکت در امتحانات موظف به تسویه حساب شهریه می باشند.


✅آموزش موسسه