رفع مشکل برگزاری آزمونهای تافل در ایران

تاریخ ثبت: ( شنبه 7 خرداد سال 1401)

🔴دانشگاه علوم و فناوری آریان نیز یکی از برگزار کنندگان آزمونهای اینترنتی تافل iBT در ایران است.
جهت ثبت نام و شرکت در آزمون به وبسایت شرکت ets مراجعه فرمایید. www.ets.org

✅پژوهشی