اطلاعیه امور مالی جهت تسویه مابقی شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400

تاریخ ثبت: ( سه شنبه 27 اردیبهشت سال 1401)

🔴 تاریخ پایان کلاسها: ۵شنبه 19 خرداد ماه
🔴 بازه امتحانات عملی: شنبه 7 الی پنجشنبه 12 خرداد ماه
🔴 تاریخ شروع امتحانات تئوری: شنبه 21 خرداد ماه

🛑 اطلاعیه بسیار مهم در خصوص تسویه بدهی شهریه نیمسال اول

👈با توجه به شروع امتحانات عملی از روز شنبه 7 خردادماه و اختصاص مجوز ورود به امتحان به دانشجویان، امکان ورود به سامانه وبینار (حتی برای شرکت در کلاسها) برای کلیه دانشجویان بدهکار (کاردانی، کارشناسی و ارشد) از 7 خردادماه وجود نخواهد داشت و عواقب مشکلات احتمالی آتی بر عهده دانشجو خواهد بود. لذا دانشجویان ارجمند فورا نسبت به تسویه باقیمانده بدهی شهریه اقدام فرمایند.

✅امور مالی موسسه