English
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
  وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم و تحقیقات و فناوری  
  وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان وامی است که وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری در هر نیمسال تحصیلی به منظور تامین بخشی از هزینه های دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پرداخت می نماید.  
  فرآیند اجرا:
 1. تکمیل فرم درخواست وام توسط دانشجو و ارایه به اداره رفاه دانشجویی
 2. بررسی و تایید درخواست وام دانشجو تسط دانشگاه
 3. بررسي و تایید درخواست وام دانشجو تسط صندوق و ارسال به بانک
 4. ارسال پیامک از طرف صندوق به دانشجو پس از تایید ثبت نام اولیه
 5. مراجعه دانشجو به شعبه مربوطه و ارایه مدارک مورد نیاز پس از تایید دانشگاه و صندوق
تبصره: پرونده تمامی تسهیلات پس از مراجعه به شعبه در همان مرحله اول توسط دانشجو و ضامن تکمیل و تسهیلات هر نیمسال تحصیلی حسب اعلام صندوق بدون نیاز به حضور مجدد پرداخت میگردد.
 اافتتاح حساب دانشجو با حداقل موجودی (مبلغ 300هزار ریال) و اخذ استعلامات مربوطه از سامانه های بانک مرکزی توسط بانک (استعلام چک برگشتی، بدهی تسهیلاتی و اعتبار سنجی)
 تشکیل پرونده و اخذ تمامی مدارک و تضمینات طبق ضوابط و مقررات جاری بانک
تبصره: مجموع تسهیلات اعطایی به هر دانشجو تا سقف یکصد میلیون ریال با یک نفر ضامن معتبر و مازاد بر آن تا سقف دویست میلیون ریال با معرفی دو ضامن معتبر میباشد

دانشجویان فاقد شرایط دریافت وام

- مدانشجو وضامن که دارای بدهی غیر جاری (سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول) و یا چک برگشتی به صندوق یا سیستم بانکی در هر مرحله از دریافت تسهیلات باشند.
- دانشجویانی که مشروط و یا به هر دلیلی انصراف و یا اخراج از تحصیل شده باشند.
- دانشجو خارج از سنوات تحصیلی مجاز باشد.
 
  سقف مبلغ و تعداد نیمسال تحصیلی قابل پرداخت وام شهریه به دانشجو برای هر یک از مقاطع تحصیلی  
شرح کاردانی کارشناسی ناپیوسته کارشناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته
نیمسال تحصیلی قابل پرداخت تا 4 نیمسال تا 4 نیمسال تا 8 نیمسال تا 4 نیمسال
مبلغ قابل پرداخت در هر نیمسال تحصیلی 7.500.000 ریال 7.500.000 ریال 7.500.000 ریال 15.000.000 ریال
   حوزه فرهنگی دانشجویی
بسیج اساتید موسسه
تشکل های دانشجویی
بسیج دانشجویی
انجمن های علمی
انجمن عمران-معماری  
انجمن برق-کامپیوتر
خدمات دانشجویی و فرهنگی
تربیت بدنی و فوق برنامه  
مرکز مشاوره  
امور خوابگاه  
سلف سرویس  
وام صندوق رفاه  
بیمه حوادث دانشجویی  
سفرهای زیارتی
اردوی راهیان نور
موفقیت های دانشجویی
اطلاعيه هاي فرهنگي
اطلاعيه هاي دانشجویی   
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000