English
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
نگاهی به اردوی فرهنگی- تفریحی دانشجویان خواهر به منطقه چلاو شهرستان آمل
تاریخ ثبت: ( دوشنبه 4 خرداد سال 1394)


حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی موسسه در راستای افزایش روحیه اجتماعی دانشجویان و ایجاد آمادگی برای شرکت موفق دانشجویان در آزمونهای پایانی نیمسال دوم 94-93 اقدام به برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی و تفریحی نموده است. این اردو با حضور 40 نفر از دانشجویان خواهر موسسه و با همت بسیج دانشجویی حضرت ابوالفضل (ع) در روز جمعه اول خرداد ماه 1394 برگزار گردید.

حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی موسسه

بسیج دانشجویی حضرت ابوالفضل (ع)

 

حوزه فرهنگی دانشجویی
بسیج اساتید موسسه
تشکل های دانشجویی
بسیج دانشجویی
انجمن های علمی
انجمن عمران-معماری  
انجمن برق-کامپیوتر
خدمات دانشجویی و فرهنگی
تربیت بدنی و فوق برنامه  
مرکز مشاوره  
امور خوابگاه  
سلف سرویس  
وام صندوق رفاه  
بیمه حوادث دانشجویی  
سفرهای زیارتی
اردوی راهیان نور
موفقیت های دانشجویی
اطلاعيه هاي فرهنگي
اطلاعيه هاي دانشجویی   
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000