English
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
  دانشجویی و فرهنگی/                راهیان نور                                
  دستاوردهای عظیم هشت سال دفاع مقدس و آشنایی با این دستاوردها و فرهنگ غنی دفاع مقدس از جمله وظایف اصلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی می باشد.
هر ساله حوزه فرهنگی و دانشجویی موسسه جهت آشنایی دانشجویان با مناطق جنگی و تقویت روحیه انقلابی دانشجویان اردوی راهیان نور را برگزار می نماید. دانشجویان و اساتید محترم می توانند جهت شرکت در این اردوی فرهنگی به دفتر فرهنگی موسسه مراجعه نمایند.
 
 
برای مشاهده عکس های راهیان نور سال 1390 اینجا کلیک نمایید.

     حوزه فرهنگی دانشجویی
بسیج اساتید موسسه
تشکل های دانشجویی
بسیج دانشجویی
انجمن های علمی
انجمن عمران-معماری  
انجمن برق-کامپیوتر
خدمات دانشجویی و فرهنگی
تربیت بدنی و فوق برنامه  
مرکز مشاوره  
امور خوابگاه  
سلف سرویس  
وام صندوق رفاه  
بیمه حوادث دانشجویی  
سفرهای زیارتی
اردوی راهیان نور
موفقیت های دانشجویی
اطلاعيه هاي فرهنگي
اطلاعيه هاي دانشجویی   
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000