وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
                                                                        ضوابط استفاده از پست الکترونیک موسسه
استفاده از سرويس پست الکترونيک موسسه مستلزم رعايت مقررات ذيل می باشد.
اين مقررات ممکن است به مرور زمان تغيير نمايد که تغييرات از طريق پست الکترونيک به اطلاع کاربران خواهد رسيد. شرايط حاکم بر حساب کاربری شما در هر زمان مطابق آخرين نسخه تصويب شده اين مقررات است و دريافت حساب کاربری نشاندهنده پذيرفتن اين مقررات می باشد.
شرايط عضويت :
 o دانشجويان کارشناسي ارشد و دکترا در دامنه‌هاي مربوط به دانشکده‌ها مي‌توانند حسابهاي کاربري داشته باشند.
 o حسابهاي كاربري ايجاد شده براي سمينارها، همايشها، كنفرانسها، كارگاهها، كارمندان موقت موسسه و .... حسابهاي كاربري موقت بشمار مي‌آيند و تابع مقررات حسابهاي كاربري موقت مي‌باشند.
 o هر فرد فقط يك حساب كاربري مي‌تواند داشته باشد.
قوانين عمومي :
اعمال زير منجر به بسته شدن حساب كاربري مي شوند : o اتمام مدت اعتبار حساب كاربري.
 o ارسال هرزنامه و نامه هاي گروهي ( spam و bulk mail ). o استفاده از حسابهاي کاربري تنها براي فعاليتهاي علمي و پژوهشي متاقضي مي باشد و استفاده از آن براي تبليغات و.. موجب بسته شدن حساب خواهد شد.
 o استفاده از حسابهاي کاربري به منظور صدمه زدن به سرويسهاي کامپيوتري موسسه و يا مزاحمت براي کاربران ديگر. o قرار دادن حساب كاربري خود در اختيار ديگران.
 امنيت :
 o مرکز تمام سعي خود را براي ارائه يک سرويس مطمئن و امن انجام مي دهد ولي مسئوليت نگهداري کلمه عبور و پشتيبان گيري از نامه هاي الکترونيکي مهم به عهده کاربر است.
 o مركز كامپيوتر در مورد بازيابي هرگونه اطلاعات كه به علت بي توجهي يا اهمال كاربر و يا مشکلات سرويس دهنده ايميل از دست رفته باشد مسئوليتي ندارد.
اعتبار حساب كاربري :
 o پس از پاك شدن حساب كاربري ايجاد حساب كاربري جديد و يا فعال سازي حساب كاربري قبلي امكان پذير نمي‌‌باشد.
 o ساخت حساب كاربري براي دانشجويان فارغ‌التحصيل امكان پذير نيست.
 o حسابهاي کاربري اعضاي هيئت علمي و کارمندان تا هنگامي كه در استخدام موسسه هستند، معتبر است.
 o حسابهاي کاربري دانشجويان دکتري تا اول مهر 5 سال پس از ورودشان به موسسه فعال مي‌باشد.
 o حسابهاي کاربري دانشجويان كارشناسي ارشد تا اول مهر 3 سال پس از ورودشان به موسسه فعال مي‌باشد.
 o حساب كاربري دانشجويان اخراجي حداكثر تا سه ماه پس از تاريخ اخراج فعال خواهد بود.
 o تاريخ اعتبار حسابهاي كاربري موقت در هنگام ايجاد توسط موسسه مشخص مي‌شود، حداكثر مدت اعتبار اين حسابها يكسال است.
 o حساب كاربري افرادي كه بطور موقت با موسسه قرارداد دارند با ارائه نامه مبني بر تمديد قرارداد از واحد مربوطه، به مدت يكسال قابل تمديد خواهد بود.
 o سيستم به طور خودكار در پايان مدت اعتبار حساب كاربري و تمامي نامه هاي آن را حذف مي كند. كاربر موظف است قبل از پايان مدت اعتبار حساب كاربري، نامه‌هاي موجود در حساب كاربري خود را از روي سيستم بردارد، در غير اينصورت پس از حذف حساب كاربري، مركز كامپيوتر مسئوليتي در قبال بازگرداندن نامه‌هاي پاك شده نخواهد داشت.
   
 
 
   
همایش ها
ٍETS  
RIP  
مرکز کامپیوتر
ضوابط پست الکترونیک  
کتابخانه
عضویت در طرح الغدیر  
آزمایشگاه و کارگاه ها
اطلاعیه های پژوهشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000