وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
  پژوهشي/                آزمایشگاه و کارگاه ها/                                 کارگاه کارتوگرافي                                
کارگاه کارتوگرافي
 
              
تجهيزات کارگاه کارتوگرافي  

GPS، ميز نقشه برداري، ميز نور، دوربين تئودوليت، دوربين ترازياب،‌ دوربين FOFI، دوربين PENTAX، تراز شاخص، تراز ژالون، ژالون، سه پايه، قطب نما، شيب سنج، منشور مساحي، متر.


 
   
همایش ها
ٍETS  
RIP  
مرکز کامپیوتر
ضوابط پست الکترونیک  
کتابخانه
عضویت در طرح الغدیر  
آزمایشگاه و کارگاه ها
اطلاعیه های پژوهشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000