وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
  پژوهشي/                آزمایشگاه و کارگاه ها/                                 آزمايشگاه الکترونيک                                
          آزمايشگاه الکترونيک

در عصر تکنولوژي و صنعت، با توجه به پيشرفت روزافزون جهان به سمت مدرنيزه شدن و با نگاهي به پيرامون خود به سرعت در مي يابيم که امروزه در دنيايي که به دنياي الکترونيک و ارتباطات بدل شده وظيفه ي دانشگاه ها در زمينه توسعه جامعه اي پيشرفته و خودکفا مطابق با معيار هاي علمي امروزي بسيار داراي اهميت مي باشد. آزمايشگاه الکترونيک و مدار موسسه آموزش عالي ايرانيکا مطابق با استانداردهاي روز فراهم شده و با داشتن دستگاه هايي اعم از سيگنال ژنراتور Function، منبع تغذيه AC , DC، اسيلوسکوپ، آوومتر(ولتمتر، اهم متر،آمپرمتر) و همچنين اساتيد مجرب و فضايي دوستانه محيط کاملي براي دانشجويان فراهم آورده است. دانشجويان عزيز مي توانند آزمايشهايي همچون فيلترها، کار با مدارات ترانزيستوري، آزمايش هاي مربوط به تکنيک پالس و الکترونيک صنعتي، آزمايش هاي مربوط به OP-AMPها، مدارات ديجيتالي، مدارهاي تلويزيوني، مدارات مخابراتي مدلاتورها و دي مودلاتورها اعم از AM , FM , PM و ساير آزمايشهاي الکترونيکي را انجام دهند.
              
    تجهيزات آزمايشگاه الکترونيک

مالتي مترروميزي، منبع تغذيعهDC دوبل ديجيتال 3 کانال 2 کانال، اسيلوسکوپ، فانکشن ژنراتور3 مگاهرتز، آمپرسنج، ولت سنج، بردبرد، گيرسوسماري، لامپ مهتابي، سيم لخت کن، اهم متر، هويه قلمي، قلع، ترمينال تغذيه، قلع كش، ترانس 6 ولت، جعبه ترانس، اسيد مدار چاپي، فيبر مدار چاپي.


 
   
همایش ها
ٍETS  
RIP  
مرکز کامپیوتر
ضوابط پست الکترونیک  
کتابخانه
عضویت در طرح الغدیر  
آزمایشگاه و کارگاه ها
اطلاعیه های پژوهشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000