مرکز برگزاری دوره های آموزشی ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
     
  برنامه و اطلاعیه ها معرفی اعضاء مرکز معرفی مرکز موسسه آموزش عالی آریان صفحه اصلی  
   
  تماس با ما قوانین و دستورالعمل ها سامانه آموزش الکترونیک آنلاین پیشنهاد دوره درخواستی ثبت نام اینترنتی دوره ها  
             
ردیفعنوانتاریخ ثبت
1 برنامه دوره های آموزشي ارتقاء پایه پروانه اشتغال نظام مهندسی (غیر حضوری)-زمستان1400 چهار شنبه 1 دی سال 1400
2 برنامه دوره های آموزشي ارتقاء پایه پروانه اشتغال نظام مهندسی (غیر حضوری)-آذر1400 سه شنبه 25 آبان سال 1400
3 برنامه دوره های آموزشي ارتقاء پایه پروانه اشتغال نظام مهندسی (غیر حضوری)-مرداد و شهریور1400 دوشنبه 4 مرداد سال 1400
4 برنامه دوره های آموزشي ارتقاء پایه پروانه اشتغال نظام مهندسی (غیر حضوری)-تیر1400 دوشنبه 31 خرداد سال 1400
5 دوره های آموزشی جبران کسری نمره (آزمون های ورود به حرفه مهرماه99)-بهار 1400 پنجشنبه 2 اردیبهشت سال 1400
6 برنامه دوره های آموزشي ارتقاء پایه پروانه اشتغال نظام مهندسی (غیر حضوری)-بهار 1400 چهار شنبه 25 فرودرین سال 1400
7 برنامه دوره های آموزشي ارتقاء پایه پروانه اشتغال نظام مهندسی (غیر حضوری)-اسفند ماه 99 (این دوره به اتمام رسیده است) دوشنبه 20 بهمن سال 1399
8 دوره های آموزشی جبران کسری نمره (آزمون های ورود به حرفه مهرماه99)-برگزاری اسفند99 (این دوره به اتمام رسیده است) چهار شنبه 15 بهمن سال 1399
9 برنامه دوره های آموزشي ارتقاء پایه پروانه اشتغال نظام مهندسی (غیر حضوری)-بهمن ماه 99 (این دوره به اتمام رسیده است) یکشنبه 5 بهمن سال 1399
10 دوره های آموزشی جبران کسری نمره (آزمون های ورود به حرفه مهرماه99)-برگزاری بهمن99(این دوره به اتمام رسیده است) سه شنبه 30 دی سال 1399
12345678910
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317      تلفن (8 خط): 32355000-011 نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000