وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
🔴اطلاعیه امور مالی جهت تسویه مابقی شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400
تاریخ ثبت: ( شنبه 4 دی سال 1400)


🔴تاریخ پایان کلاسها: ۵شنبه ۱۶ دی ماه
🔴تاریخ شروع امتحانات عملی: ۵شنبه ۹ دی ماه
🔴تاریخ شروع امتحانات: شنبه ۱۸ دی ماه

🛑 اطلاعیه بسیار مهم در خصوص تسویه بدهی شهریه نیمسال اول

👈با توجه به شروع امتحانات عملی از روز پنجشنبه ۹ دیماه و اختصاص مجوز ورود به سامانه وبینار به دانشجویان، امکان ورود به سامانه وبینار (حتی برای شرکت در کلاسها) برای کلیه دانشجویان بدهکار (کاردانی، کارشناسی و ارشد) از ۷ دیماه وجود نخواهد داشت و عواقب مشکلات احتمالی آتی بر عهده دانشجو خواهد بود. لذا دانشجویان ارجمند فورا نسبت به تسویه باقیمانده بدهی شهریه اقدام فرمایند.

✅امور مالی موسسه


 
ضوابط شهریه  
اطلاعیه های مالی  
 
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000