وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
    
  دستورالعمل ها و آيين نامه ها
 
رديف عنوان دريافت فايل تاريخ درج
1 فرايند ثبت نام دانشجويان جديد الورود     دريافت فايل به فرمت pdf دريافت فايل zip 88/6/20
2 مدارک مورد نياز جهت ثبت نام دانشجويان جديدالورود-آزمون سراسري     دريافت فايل به فرمت pdf دريافت فايل zip 88/6/20
3 مدارک مورد نياز جهت ثبت نام دانشجويان جديدالورود کارداني به کارشناسي ناپيوسته           دريافت فايل به فرمت pdf دريافت فايل zip        88/6/20
4 مدارک مورد نياز جهت ثبت نام دانشجويان جديدالورود مقطع کارداني پيوسته           دريافت فايل به فرمت pdf دريافت فايل zip        88/8/5
5 راهنماي انتخاب واحد اينترنتي    دريافت فايل به فرمت pdf دريافت فايل zip 88/6/20
6 راهنماي حذف و اضافه اينترنتي    دريافت فايل به فرمت pdf دريافت فايل zip 88/6/20
7 راهنماي پرداخت شهريه اينترنتي    دريافت فايل به فرمت pdf دريافت فايل zip 88/6/20
8 دفترچه اطلاعات آموزشی درس پروژه           دريافت فايل zip 90/2/18
9 راهنمای نگارش گزارش کتبی پروژه   دريافت فايل به فرمت doc  دريافت فايل zip 90/2/18
10 دفترچه اطلاعات آموزشی درس کارآموزی           دريافت فايل zip 90/2/18
11 راهنمای نگارش گزارش کارآموزی   دريافت فايل به فرمت doc  دريافت فايل zip 90/2/18
12 آيين نامه تسهيلات به برگزيدگان علمي    دريافت فايل به فرمت pdf دريافت فايل zip 88/6/20
13 روند بررسی درخواست تغییر رشته    دريافت فايل به فرمت pdf دريافت فايل zip 88/6/20
14 شرایط استفاده از معرفی به استاد    دريافت فايل به فرمت pdf دريافت فايل zip 88/6/20
15 دستورالعمل پذیرش و تطبیق دروس دانشجویان    دريافت فايل به فرمت pdf دريافت فايل zip 88/6/20
16 آیین نامه برگزاری امتحانات و غیبت در جلسه    دريافت فايل به فرمت pdf دريافت فايل zip 88/6/20
17 آیین نامه ممنوعیت اخذ دو درس گروه معارف در یک نیمسال دريافت فايل به فرمت pdf      91/9/27
18 آيين نامه آموزشي ورودی های 1390 و قبل از آن            دريافت فايل به فرمت pdf 95/4/24
19 آيين نامه آموزشي دوره‌هاي كارداني ،كارشناسي پيوسته و ناپيوسته براي ورودي‌هاي 1391 الي 1392           دريافت فايل به فرمت pdf 95/4/24
20 آيين نامه آموزشي دوره‌هاي كارداني، كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) براي ورودي‌هاي 1393 به بعد دريافت فايل به فرمت pdf 95/4/24
21 کتاب کارآموزی دريافت فايل به فرمت pdf 1400/04/23
 
فرم های آموزشی
فرم تقاضای حذف پزشکی فرم درخواست پروژه فرم تسویه حساب دانش آموختگان
فرم تقاضای حذف تک درس فرم اعلام نمره پروژه فرم تسویه حساب دانشجویان غیر فارغ التحصیل
فرم تطبیق واحد (معادل سازی) فرم تمدید پروژه فرم تسویه حساب دانش آموخته گان کارشناسی ارشد
فرم سربرگ سوال امتحانی فرم درخواست کارآموزی فرم تسویه حساب دانشجویان غیر فارغ التحصیل کارشناسی ارشد
فرم معرفی به استاد فرم اعلام نمره کارآموزی فرم استعلام مفقود شدن کارت
فرم اعلام وضعيت دانشجوي ترم آخر فرم تمدید کارآموزی فرم درخواست گواهی اشتغال به تحصیل
فرم درخواست دانشجویی فرم بررسی تغییر رشته فرم تقاضای مرخصی تحصیلی
فرم درخواست مدرک معادل(کاردانی) فرم معرفی نامه پژوهشی فرم شماره 5 عدم امکان انتخاب واحد اینترنتی
   

قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000