وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
🔴 نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دروس نیمسال اول 1400
تاریخ ثبت: ( یکشنبه 5 دی سال 1400)


🔴 نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دروس نیمسال جاری
👈به اطلاع اساتید ارجمند و دانشجویان عزیز می رساند که پیرو بخشنامه وزارت علوم در خصوص واگذاری تصمیم نحوه برگزاری امتحانات به دانشگاه ها، حسب تصمیم شورای آموزشی موسسه امتحانات دروس تئوری بصورت مجازی و امتحانات دروس عملی حسب تصمیم استاد درس بصورت حضوری یا مجازی خواهد بود که شیوه امتحان می بایست از طریق استاد درس باطلاع دانشجویان برسد.

❇️ حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000