وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
زمانبندی و مدارک ثبت نام از پذیرفته شدگان کارداني به کارشناسي 1400
تاریخ ثبت: ( چهار شنبه 31 شهریور سال 1400)


ضمن تبريک به کليه پذيرفته شدگان محترم آزمون کارداني به کارشناسي سال 1400 به اطلاع اين دسته از پذيرفته شدگان محترم مي رساند که جهت ثبت نام در يكي از روزهاي چهارشنبه 1400/06/31 و یا شنبه 03/07/1400 براي ثبت‌نام با در دست داشت مدارک اعلامي در سايت سازمان سنجش به موسسه مراجعه فرمايند.

**مشاهده اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور در مورد مدارک ثبت نام

**مشاهده رشته های دایر در موسسه

**مشاهده آلبوم تصاوير موسسه

مشاهده اطلاعات خوابگاه خودگردان ويژه خواهران


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000