وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی با مجوز وزارت علوم از مهر 1400
تاریخ ثبت: ( سه شنبه 9 شهریور سال 1400)


خوشبختانه با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم و فناوری آریان از سال تحصیلی جاری در رشته تحصیلی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی که جزء رشته های برتر در این گروه آموزشی می باشد، در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو خواهد داشت.
کد این رشته ۱۴۳۴۰ در دفترچه انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۰ می باشد.


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000