وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
لیست دانشجویان حائز شرایط برتر استعداد درخشان (پذیرش بدون آزمون ارشد 1400)
تاریخ ثبت: ( چهار شنبه 2 تیر سال 1400)


باطلاع دانشجویان ارجمند جدول ذیل می رساند که مطابق آئین نامه استعداد درخشان، این عزیزان می توانند نسبت به ثبت نام بدون آزمون در رشته کارشناسی ارشد مرتبط درخواست خود را فورا به اداره آموزش موسسه ارائه نمایند تا پس از بررسی از مهرماه 1400شروع به تحصیل نمایند.

ردیف

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

رشته

نیمسال ورود

1

961123203

شاکر زواردهی-محمدجواد

مهندسی عمران- عمران

13961

2

961123207

نیکوئی فر-مهدی

مهندسی عمران- عمران

13961

3

96212302

پای برجای-علی

مهندسی عمران- عمران

13962

4

961193214

ترکمند سرابی-الهام

حسابداری

13962

5

962163301

فراهانیان-محمودرضا

مهندسی کامپیوتر

13962

6

96217302

محمدیان امیری-زهرا

مهندسی معماری

13962

7

96217301

اسدی امیری-عباس

مهندسی معماری

13962

8

961313288

ملاعلی اصغر-فاطمه

روانشناسی

13961

9

961313248

شعبان زاده-کوثر

روانشناسی

13961

10

961313226

حسین میرزائی نبی-زهرا

روانشناسی

13961

11

961313277

مهدی نیا-سیده مریم

روانشناسی

13961

12

961313227

حسین نتاج آقاملکی-مهشاد

روانشناسی

13961

13

961313233

خلیلی اسبو-کوثر

روانشناسی

13961

14

961313204

احمدی گتاب-فروزان

روانشناسی

13961

15

961313247

شریعتی اقامحلی-فاطمه

روانشناسی

13961

 

·         مطابق آیین نامه  چنانچه 15 درصد  برتر دانشجویان حائز شرایط به دلیل انصراف یا عدم تقاضا از تسهیلات مربوط استفاده نکردند یا ظرفیت 15 درصد دوره کارشناس ارشد رشته ای تکمیل نشد،  در اینصورت دانشگاه مجاز به جایگزینی  صرفا 10 درصد بعدی همان دانشگاه با اولویت رتبه متقاضیان در آن رشته می باشد.


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000