وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
شماره دانشجويي و زمان شروع کلاس کليه پذيرفته شدگان ورودی تکمیل ظرفیت سال تحصیلی 99 (بروزرسانی شده)
تاریخ ثبت: ( شنبه 11 بهمن سال 1399)


به اطلاع پذیرفته شدگان محترم تکمیل ظرفیت ورودی بهمن سال 99 (کلیه مقاطع) می رساند که شروع کلاسها برای دانشجویان جدید الورود کلیه مقاطع از روز شنبه 25 بهمن ماه 1399 می باشد و شماره دانشجویی این دسته از پذیرفته شدگان به شرح جدول ذیل می باشد و در صورتیکه نقص پرونده(مالی یا آموزشی) نداشته باشند می توانند مطابق راهنمای ورود به سامانه خدمات آموزشی از تاریخ 25 بهمن ماه انتخاب واحد و برنامه کلاسی خود را در سامانه خدمات آموزشی مشاهده نمایند. مجددا تاکید می شود که قعلا شماره دانشجویی و امکان ورود به سامانه ها برای دانشجویان جدید الورود غیر فعال می باشد.

لینک ورود به سامانه خدمات آموزشی موسسه:

http://edu.aryan.ac.ir

نوع کاربری: دانشجو

کد کاربری: شماره دانشجویی

کلمه عبور: شماره شناسنامه

همچنین جهت ورود به سامانه مجازی تشکیل کلاسها به آدرس لینک زیر مراجعه فرمائید.

https://aryan.iranlms.org

برای دانشجویان جدیدالورود در سامانه آنلاین شماره دانشجویی به عنوان نام کاربری و کلمه عبور می باشد. توصیه می شود تا پس از ورود به سامانه کلمه عبور را تغییر دهید.

 همچنین جهت آگاهی از ضوابط شرکت در کلاسهای مجازی به اطلاعیه مربوط که لینک آن در زیر مشخص شده است مراجعه فرمائید.

http://aryan.ac.ir/fa/Elearning/ShowNews.aspx?id=1882

 

_لیست شماره دانشجویی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت به ترتیب حروف الفبا

شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي
9921513001 ابچر-بابك
9923314001 ابريشمي نيك-سيدحسن
9923314002 اريانا-محمد
9923314003 استوار-دنيا
992133001 اسدالهي اميري-امين
9921216001 اسماعيلي-بهرنگ
9921217001 اسودگان-اشكان
992275001 اشرفي راد-علي
9921133001 اصغرنسب رمي-محمد
992193001 اكبرزاده مهلباني-فاطمه
992313001 بابلي-مهدي
992164001 باقري-محمدجواد
9923314004 باوندسوادكوهي-مصطفي
9923314005 برزوئي-مبينا
992193002 پاچناري-سيداميرحسين
9921220001 پرهيزگار-محمود
992173001 پوراسدالله احمدي-اميرمحمد
9923314006 پوررمضان-سيده كوثر
9923314007 پيشكام داد-طاهره
9921217002 توانايي-رضا
9921218001 تيمورزاده اطاقسرا-سيدناصر
9921212001 جانعلي زاده اله چالي-رضا
992225001 جعفرنياروشن-مهرداد
992313002 حاجي پوراميجي-مهديه
9921215001 حبيبي-هاشم
9921215002 حسن پوركامي-حسن
9921115001 حسن تبارشوبي-مجتبي
9923314008 حسن زاده-زهره
992245001 حسن نيارمي-محمد
9921218002 حسين پور-ارمان
9923314009 حسين زاده-نجيبه
992281001 حسين زاده اطاقسرايي-سيدمهدي
9923314011 حسيني-سيده الهه
9923314010 حسيني-سيده فرشته
9921115002 خادم ابوالفضلي-عليرضا
9921313001 خادمي عنا-سيدوحيد
9923314012 خامسي-سيده فاطمه
992281002 خانلرزاده اطاقسرا-مبين
9921219001 خسروي مقدم-ميلاد
992194001 دباغيان اميري-حسين
9921220002 دوستداري-سالومه
9921314001 ذبيح اللهي-حسين
9923314013 ذوالفقاري-ارزو
9921513002 رجبعلي نژادكلائي-محمد
9921104001 رضاپورگنجي-اميررضا
992281003 رضادخت كشتلي-علي اصغر
9923314014 رضانژادميري-زينب
992174001 زارع دونچالي-مجتبي
992313003 زاهديان تجنكي-زمان
9923314015 ساعت چي-نگار
9921217003 سالك گيلاني-سهيل
9921312001 سعيدي-مهري
9923314016 سلامت-مريم
9921115003 سلمان ژوراحمدي-معين
9921314002 سهرابي فرد-عليرضا
9921116001 شاه نظري اول-امير
9923314017 شاهكلائي فومشي-معصومه
992313004 شجاع حمزه كلائي-سوگند
9921220003 شجاعي-محمدرضا
9923314018 شيري-مهوش
992313005 صادقي-شكوه زمان
992133002 صبح خيزاهنگركلايي-فرهاد
9921215003 طالبي-اميرحسين
992281004 طالبي-سيداحمد
9921114001 طاهري اطاقسرا-سيدمسعود
9921115004 عاليان سماك خواه-بهزاد
9921115005 عبدالمنافي-سيدحسين
9923314019 عبدالهي ارپناهي-زهرا
9921133002 علي پوركفشگر-محمد
9921213001 علي نژاد-محمدرضا
9921215004 غفارخورزني-محمدجواد
992245002 غفاري چراتي-ارش
9921220004 فاضلي-محمد
9923314020 فاطري-فاطمه
992145001 فاني كاسگري-محمدجواد
9921313002 فردنيلاش-عبدالرضا
9923314021 فرماني-محمدتقي
9923314022 فريدوني-حبيب اله
992174002 فلاح-زينب
9923314023 قادري-مريم
9921216002 قارويي اهنگر-فرشاد
9923314024 قان بيلي-زينب
9921513003 قريشيان اميري-سيده سيما
9921218003 قلي پورگودرزي-حسين
9921215005 قلي زاده-علي اصغر
9921218004 قلي نژاد-مهدي
9921313003 كاري پوركاري-سيدمصطفي
9921220005 كيالاشكي-كاوه
9921115006 لطيفي-ارش
9923314025 مازيني-حميدرضا
9923314026 محمدتباركاسگري-بيتا
9921513004 محمدزادگان-سيدعلي
9921513005 محمدي-سيدسبحان
9923314027 مرادي-مريم
9921220006 مرداني-مهران
9921220007 مرشدزاده-ارمين
9921721001 مزيناني-حسن
992145002 ملك زاده احمدي-محمد 
9923314028 مليحي-اعظم السادات
9921215006 ممتازي پل بندي-سيدباقر
9923314029 مهرعلي تبارفيروزجاه-علي
9923314030 ميراخورلي-مژگان
9921220008 ميرعلي پورميري-سيدسينا
9921215007 نخعي-محمدرضا
9921104002 نصري سماكوش-مهران
9921314003 نوري پوراميري-حديثه
9921115007 نوري صنمي-عليرضا
9921631001 نيك پوركناري-سيدمرتضي
9923314031 هادي زاده فيروزجايي-صالح
9921218005 هاشمي نسب قلعه سري-سيدوحيد
9923314032 والدي-منا
9923314033 والدي-مهرشيد
9921115008 وايگاني-وحيد
9921214001 وزين-اميرحسين
9923314034 يحيي پورجلالي-مائده
9921115009 يداله زاده چاري-علي اكبر
9921513006 يوسف پوركامي-جابر
9921220009 يوسفي زيرابي-سيما
9921215008 يوسفيان ديوكلائي-سيدسهيل

قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000