English
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
پروفسور غلامرضا قدرتی امیری، رئیس دانشگاه در در لیست ۲ درصد برتر محققین پر استناد جهان
تاریخ ثبت: ( پنجشنبه 6 آذر سال 1399)


اساتید مهندسی عمران دانشگاه های ایران در لیست ۲ درصد برتر محققین پر استناد جهان


 

فهرست 2 درصد برتر نويسندگان پر استناد دنيا در سال 2019 توسط محققين دانشگاه هاي استنفورد و نيومكزيكو و نيز موسسه الزوير بر مبناي شاخص هاي استاندارد شده استنادي اعلام گرديد. با استفاده از يک شاخص ترکيبی مبتنی بر شش معيار )بر مبناي داده هاي Scopus (، يک پايگاه داده از 2 درصد برتر از محققين پر استناد در تمام زمينه هاي علمی ارائه گرديده است. معيارهاي مورد استفاده شامل تعداد کل ارجاعات، شاخص H-Index ، شاخص HM-Index تنظيم شده بر اساس نويسنده، تعداد ارجاعات به مقالات به عنوان نويسنده منفرد، تعداد ارجاعات به مقالات به عنوان نويسنده منفرد يا اول و تعداد ارجاعات به مقالات به عنوان نويسنده منفرد، اول يا آخرين نويسنده می باشند. لازم به ذکر است که فهرست مورد نظر شامل دو بخش است که در بخش اول فقط سال 2019 مبنا قرار گرفته و در بخش دوم تمام فعاليت هاي محققين از ابتدا و به صورت تجمعی لحاظ شده است.
در فهرست سال 2019 در زمينه مهندسی عمران، 15 نفر از اساتيد دانشگاه هاي کشور جاي گرفته اند که نام پروفسور غلامرضا قدرتی امیری، رئیس دانشگاه علوم و فناوری آریان نیز در این لیست وجود دارد.

روابط عمومی دانشگاه کسب این افتخار را به دانشگاهیان علوم و فناوری آریان تبریک و تهنیت عرض می نماید.


تاریخچه موسسه
موقیعت جغرافیایی
رشته های تحصیلی
اشخاص
آلبوم تصاویر
روابط عمومی 
اتحادیه دانشگاه ها
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000