Aryan Institute Languege Test Center
   
  Home About Test Center Personnel AIST Gallery  
ARYAN Institute of Science and Technology  
  Registration Exam Dates About IBT Important Notes Contact us  
               
 
آغاز به کار مرکز برگزاری آزمونهای بین المللی دانشگاه علوم و فناوری آریان با مجوز شرکت ETS
تاریخ ثبت: ( شنبه 4 بهمن سال 1399)


خوشبختانه در پی زیرساختهای فراهم شده لازم و اقدامات انجام شده از سوی حوزه معاونت پژوهشی و فناوری این دانشگاه و بازدید های مرتبط جهت بررسی زیرساختها از سوی مراجع مرتبط، مجوز نهایی برگزاری آزمون TOEFL iBT در دانشگاه علوم و فناوری آریان بابل صادر گردید.

داوطلبین محترم می توانند با مراجعه به لینک Exam Dates همین وبسایت از تاریخ های آزمون iBT دارای ظرفیت ثبت نام مرکز آزمونهای بین المللی آریان مطلع شده و با مراجعه به سایت ETS جهت شرکت در آزمون‌ مذکور در این مرکز ثبت نام نمایند.

همچنین داوطلبین محترم می توانند اخبار و اطلاعیه های آزمون‌های این مرکز را از طریق این وب سایت دنبال نمایند.


 
   University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN  Tel: (+98-11)32350320  whatsapp: +98-9010800922   Fax: (+98-11) 32354000
instagram: aryan_university    email: ets@aryan.ac.ir