وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
آزمایشگاه های موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان (ایرانیکا سابق) مرتبط با رشته های موجود در موسسه زیر نظر مدیران محترم گروه های آموزشی تجهیز شده است،و با تجهیزات کامل جهت برگزاری واحد های آزمایشگاهی و کارگاهی مشغول به فعالیت مي باشد.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آزمايشگاه و کارگاه ها:
آزمايشگاه الکترونيک آزمايشگاه تکنولوژي بتن
کارگاه برق کارگاه مکانيک
آزمایشگاه فیزیک کارگاه کارتوگرافي
آزمایشگاه مکانیک خاک کارگاه کامپیوتر
       
اطلاعيه هاي آزمايشگاه و کارگاه ها  اطلاعیه های آزمایشگاه و کارگاه ها
 
 
   
همایش ها
ٍETS  
RIP  
مرکز کامپیوتر
ضوابط پست الکترونیک  
کتابخانه
عضویت در طرح الغدیر  
آزمایشگاه و کارگاه ها
اطلاعیه های پژوهشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000