وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
🛑اعلام حمایت رسمی از همایش روانشناسی و اعطای امتیاز بازآموزی سوی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
تاریخ ثبت: ( یکشنبه 9 خرداد سال 1400)


🛑اعلام حمایت رسمی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران از همایش و اعطای امتیاز بازآموزی به شرکت کنندگان در همایش از سوی آن سازمان

👈خوشبختانه پیرو پیگیریها و مکاتبه به عمل آمده با ریاست محترم سازمان، ضمن حضور ریاست آن سازمان جناب آقای دکتر حاتمی به عنوان یکی از سخنرانان کلیدی همایش، حمایت رسمی آن سازمان از برگزاری همایش ملی "پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر درمانهای شناختی رفتاری" توسط موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان اعلام گردید. همچنین موافقت گردید که شرکت کنندگان در این همایش از اعطای امتیاز بازآموزی توسط آن سازمان برخوردار گردند.


 
   
همایش ها
ٍETS  
RIP  
مرکز کامپیوتر
ضوابط پست الکترونیک  
کتابخانه
عضویت در طرح الغدیر  
آزمایشگاه و کارگاه ها
اطلاعیه های پژوهشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000