وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
✅ایجاد صفحه رسمی دانشگاه علوم و فناوری آریان در شبکه Linkedin و امکان عضویت دانشجویان و اساتید
تاریخ ثبت: ( چهار شنبه 24 دی سال 1399)


✅ایجاد صفحه رسمی دانشگاه علوم و فناوری آریان در لینکد این
👈دانشجویان عزیر و اساتید ارجمند می توانند با استفاده از آدرس زیر نسبت به ارجاع محل تحصیل یا کار خود به این دانشگاه اقدام فرمایند.
https://www.linkedin.com/school/aryan-university


 
   
همایش ها
ٍETS  
RIP  
مرکز کامپیوتر
ضوابط پست الکترونیک  
کتابخانه
عضویت در طرح الغدیر  
آزمایشگاه و کارگاه ها
اطلاعیه های پژوهشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000