وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
مرکز کامپیوتر موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان با هدف ارائه خدمات کامپیوتری از جمله:
  • امکان استفاده از نرم افزار های فنی و مهندسی
  • امکان استفاده از اینترنت
  • ارائه بانک نرم افزاری 
  • رایت CD و DVD
  • پرینت و ... 

در جهت پیشبرد فعالیت های آموزشی و ارتقا سطح علمی دانشجویان ایجاد شده است.

   



 
 
اطلاعيه هاي کامپيوتر   اطلاعیه های مرکز کامپیوتر
 
   
همایش ها
ٍETS  
RIP  
مرکز کامپیوتر
ضوابط پست الکترونیک  
کتابخانه
عضویت در طرح الغدیر  
آزمایشگاه و کارگاه ها
اطلاعیه های پژوهشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000