همایش پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر رویکردهای درماني موج سوم
   
  کارگاه های برگزار شده کارگاه های جانبی اعضای کمیته علمی محورهای همایش درباره همایش صفحه اصلی  
ARYAN Institute of Science and Technology  
  تماس با دبیرخانه همایش پرسش های متداول راهنمای ارسال مقالات تاریخ های مهم تعرفه ها و پرداخت ثبت نام و ارسال مقاله  
               
 
  اعضای کمیته علمی همایش  
 
دکتر رضا زمانی دانشگاه تهران دکتر فرهاد جمهری دانشگاه علامه طباطبايي تهران
دکتر لادن فتی دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر فرشته موتابی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سيده مريم شاهکوئي موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان دکتر وحید فلاح دانشگاه آزاد اسلامی بابل
دکتر فاطمه هدایت زاده موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان دکتر رضوان قدیمی موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
دکتر امیرپاشا کاظمی دانشگاه آزاد اسلامی دکتر پریسا گلکاریان موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
دکتر حمزه گنجی دانشگاه علامه طباطبایی دکتر حمید پورشریفی دانشگاه تبریز
دکتر شیوا دولت آبادی دانشگاه علامه طباطبایی دکتر حسن عشایری دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر کیانوش هاشمیان دانشگاه الزهرا دکتر بهروز بیرشک دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر بهرام میرزاییان دانشگاه ازاد  اسلامی ساری دکتر رمضان حسن زاده دانشگاه آزاد اسلامی ساری
دکتر حبیب ا.. نادری دانشگاه مازندران دکتر فرشته باعزت دانشگاه مازندران
دکتر سهیلا هاشمی دانشگاه مازندران دکتر علی اصغر شجاعی دانشگاه آزاد باسلامی ابل
دکتر جواد خلعتبری دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن دکتر ارسلان خان محمدی دانشگاه آزاد  اسلامی آمل
دکتر زهره عباسی دانشگاه اصفهان دکتر رضا دنیوی دانشگاه آزاد اسلامی ساری
دکتر علیرضا همایونی دانشگاه آزاد اسلامی بندرگز دکتر ام هانی علیزاده صحرایی دانشگاه علامه محدث نوری
دکتر نفیسه مجیدی دانشگاه آزاد  اسلامی بابل دکتر مصطفی رمضانی اول دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر علیرضا سنگانی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز دکتر الناز پوراحمد دانشگاه آزاد اسلامی بندرگز
دکتر رجب زاده دانشگاه آزاد اسلامی بندرگز دکتر آرزو علی آبادیان موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
دکتر بیوک تاجری دانشگاه آزاد اسلامي کرج دکتر جمال صادقی دانشگاه آزاد اسلامي بابل
دکتر مجید شفیعی دانشگاه پیام نور بابل دکتر افشین طیبی دانشگاه آزاد اسلامي کرج
دکتر سهیلا خداوردیان دانشگاه آزاد اسلامي کرج دکتر آدیس کراسیان دانشگاه آزاد اسلامی کرج
دکتر گلین مهدی نژاد دانشگاه طبری دکتر لیلا اژده فر موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
دکتر محبوبه زارع موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان دکتر نسرین اقبالی موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
دکتر حسینعلی قربانی دانشگاه آزاد اسلامي بابل دکتر قاسم یعقوبی دانشگاه آزاد اسلامي بابل
دکتر مهدی یحیی زاده دانشگاه آزاد اسلامي بابل دکتر ابوذر ناصری دانشگاه شمال آمل
دکتر علی خانه کشی دانشگاه آزاد  اسلامی آمل دکتر رجبعلی محمدزاده دانشگاه پیام نور بابل
 
     
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317         تلفن (8 خط): 32355000-011      نمابر: 32354000-011
    University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000