همایش پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر رویکردهای درماني موج سوم
   
  کارگاه های برگزار شده کارگاه های جانبی اعضای کمیته علمی محورهای همایش درباره همایش صفحه اصلی  
ARYAN Institute of Science and Technology  
  تماس با دبیرخانه همایش پرسش های متداول راهنمای ارسال مقالات تاریخ های مهم تعرفه ها و پرداخت ثبت نام و ارسال مقاله  
               
 
تاریخ های مهم  
حداکثر مهلت ثبت نام نهايي برای شرکت کنندگان بدون مقالات تا 8 مرداد ماه سال 1399
مهلت ارسال مقالات تا 25 تیر ماه سال 1399
اعلام نتايج داوري مقالات تا 4 مرداد ماه سال 1399
حداکثر مهلت ثبت نام نهايي برای ارائه دهندگان مقالات بعد از اعلام نتایج داوری مقاله
تاريخ برگزاري همايش 9 مرداد ماه سال 1399
 
     
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317         تلفن (8 خط): 32355000-011      نمابر: 32354000-011
    University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000