همایش پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر رویکردهای درماني موج سوم
   
  کارگاه های برگزار شده کارگاه های جانبی اعضای کمیته علمی محورهای همایش درباره همایش صفحه اصلی  
ARYAN Institute of Science and Technology  
  تماس با دبیرخانه همایش پرسش های متداول راهنمای ارسال مقالات تاریخ های مهم تعرفه ها و پرداخت ثبت نام و ارسال مقاله  
               
 
  محورهای همایش  
  الف) موضوعات کلان در حوزه روانشناسی:
روانشناسي باليني
روانشناسی سلامت
روانشناسی عمومی
روانشناسی شخصیت
روانشناسی تربیتی
روانشناسی صنعتی
مشاوره و راهنمایی
تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
روانشناسی خانواده و ازدواج
برنامه ریزی درسی
آموزش الکترونیک
آموزش و پرورش
ب) موضوعات تخصصي همايش با نگاهي ويژه بر رویکردهای درماني موج سوم
1-درمان پذيرش و تعهد ACT
-درمان پذیرش و تعهد در روان درمانی در بیماران سرطانی
-درمان پذیرش و تعهد در روان درمانی در درمان چاقی
-درمان پذیرش و تعهد در روان درمانی در درمان دیابت
2-رفتاردرماني ديالکتيکي DBT
-رفتار درمانی دیالکتیکی در درمان اختلال شخصیت مرزی
-رفتار درمانی دیالکتیکی انفرادی و گروهی
-رفتار درمانی دیالکتیکی در افزایش هوشیاری فراگیر
-رفتار درمانی دیالکتیکی در اثربخشی میان فردی
3-شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي MBCT
-ذهن آگاهی و بیماری های خاص
-ذهن آگاهی در سازمان
4-درمان متمرکز بر شفقت
-درمان متمرکز بر شفقت  CFT در تقویت عزت نفس
-درمان متمرکز بر شفقت  CFT در سازگاری پس از طلاق زنان مطلقه
-درمان متمرکز بر شفقت  CFT بر افسردگی
5-طرحواره درمانی
-طرحواره درمانی در جایگزین کردن سبک های مقابله ای ناسازگار با الگوهای رفتار سازگارانه
-کاربرد طرحواره درمانی در اختلال شخصیت مرزی
-کاربرد طرحواره درمانی در افسردگی
-کاربرد طرحواره درمانی در مدیریت خشم
6-روان‌درمانی و مداخله‌های روان‌شناختی
-اصول و مبانی روان درمانی
-محدودیت ها، موانع و چالش ها در روان درمانی موج سوم
-جایگاه روانشناسی موج سوم و مقایسه با سایر  درمان ها
7-روانشناسی سلامت و بیماری‌های خاص
-
پیشگیری درمان و بهبود بیماران سرطانی(روان درمانی با رویکرد موج سوم)
-پیشگیری درمان و بهبود بیماران دیابتی(روان درمانی با رویکرد موج سوم)
-بهبود بیماران قلبی بعد از عمل قلب(روان درمانی با رویکرد موج سوم)
8-روانشناسی و ارتقاء بهداشت روانی:
-
فرآیندهای منابع انسانی(جذب، مدیریت عملکرد، حقوق و پاداش)
-فرهنگ سازمانی
-تحول سازمانی
9-مداخلات در روانشناسی و روان درمانی
-
تأثیر انواع مداخلات موج سوم در گروه درمانی
-تأثیر انواع مداخلات موج سوم در درمان چاقی
-تأثیر انواع مداخلات موج سوم در اعتیاد
 
     
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317         تلفن (8 خط): 32355000-011      نمابر: 32354000-011
    University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000