همایش پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر رویکردهای درماني موج سوم
   
  کارگاه های برگزار شده کارگاه های جانبی اعضای کمیته علمی محورهای همایش درباره همایش صفحه اصلی  
ARYAN Institute of Science and Technology  
  تماس با دبیرخانه همایش پرسش های متداول راهنمای ارسال مقالات تاریخ های مهم تعرفه ها و پرداخت ثبت نام و ارسال مقاله  
               
 
  راهنمای جامع ارسال مقالات به کنفرانس  
لینک دریافت قالب مقاله به فرمت PDF
لینک دریافت قالب مقاله به فرمت WORD
1. لطفا قبل از ارسال مقاله فایل موجود در راهنمای ارسال مقالات را دانلود و بر اساس فرمت تعیین شده مقاله خود را با در نظر داشتن رعایت اخلاق علمی نگارش نمایید.
2. پس از ورود به سامانه ثبت نام، جهت ارسال مقاله موارد ذیل را تکمیل نمایید:
- وارد نمودن موضوع مقاله، عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسندگان و هچنین اطلاعات افیلیشن یا وابستگی سازمانی نویسندگان را ثبت کنید.
- صرفا فایل word و pdf مقاله  یا مقالات را ارسال نمایید.
 
     
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317         تلفن (8 خط): 32355000-011      نمابر: 32354000-011
    University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000