وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
   
فرم های پذيرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع كارشناسي ارشد  
 

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان مقطع کارشناسی ارشد به شماره 11/301041 و تاریخ 1398/11/06
دستورالعمل اجرایی آیین نامه های پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در سال تحصیلی 99-98
  آئین نامه شماره 21/77948 مورخ 5/5/93
فایل اصلاحیه شماره 21/114374 مورخ 3/6/93
ابلاغیه شماره 96474/21 تاریخ 24/5/94
فرم درخواست پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد بدون آزمون جهت سال تحصيلي 96-95
معرفی نامه متقاضیان حائز شرایط آئین نامه شماره 21/77948 مورخ 5/5/93 و ابلاغیه شماره 96474/21 تاریخ 24/05/94
اطلاعیه دانشگاه در خصوص پذيرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع كارشناسي ارشد سال تحصيلي 96-95

   در باره تحصیلات تکمیلی
مدیریت تحصیلات تکمیلی  
اساتید تحصیلات تکمیلی  
عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی  
دفتر استعداد های درخشان  
فرم ها و آیین نامه ها  
رشته های تحصیلات تکمیلی  
اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی  
   
   
     
     
    
   
   
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000