وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
درباره تحصیلات تکمیلی
تحصیلات تکمیلی موسسه به منظور سياست‌گذاري و تدوین برنامه های دوره های کارشناسي ارشد و دکتري و پیشنهاد آن به شورای موسسه و تعيين راه‌کارهاي مناسب براي رشد و اعتلاي اين دوره‌ ها مي باشد.
از وظايف اصلي تحصيلات تکميلي موسسه:
سياست گذاري و تدوين برنامه‌ها، آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي تحصيلات تکميلي
همکاری با معاونت آموزشي موسسه جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوبات شورای موسسه، تصمیمات هیات رئیسه و آیین نامه ها و برنامه های مصوب.
بررسی تاسیس رشته های تحصيلات تکمیلی جدید درموسسه و پیشنهاد آن به شوراي موسسه.
بررسی کليه امور آموزشی و پژوهشی دانشجویان تحصيلات تکميلي
 
مدیر تحصیلات تکمیلی  
 در باره تحصیلات تکمیلی
مدیریت تحصیلات تکمیلی  
اساتید تحصیلات تکمیلی  
عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی  
دفتر استعداد های درخشان  
فرم ها و آیین نامه ها  
رشته های تحصیلات تکمیلی  
اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی  
   
   
     
     
    
   
   
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000