وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
رشته هاي تحصيلات تکميلي موسسه
   
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی زلزله
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی مدیریت و ساخت
کارشناسی ارشد مهندسي عمران-راه و ترابري
کارشناسی ارشید مهندسی عمران-حمل و نقل
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد مهندسي عمران -مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي
کارشناسی ارشد مهندسي عمران-محیط زیست
کارشناسی ارشد مهندسي عمران-ساختمانهای هوشمند
کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری-سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS)
کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری-سنجش از دور
کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری-فتوگرامتری
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت
کارشناسی ارشد مهندسی برق-سیستم های قدرت
کارشناسی ارشد مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک
کارشناسی ارشد مهندسی برق-مخابرات(سیستم)
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری

کارشناسی ارشد مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيك
کارشناسی ارشد روانشناسی-روانشناسی عمومی
 کارشناسی ارشد مشاوره-مشاوره خانواده

   
 در باره تحصیلات تکمیلی
مدیریت تحصیلات تکمیلی  
اساتید تحصیلات تکمیلی  
عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی  
دفتر استعداد های درخشان  
فرم ها و آیین نامه ها  
رشته های تحصیلات تکمیلی  
اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی  
   
   
     
     
    
   
   
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000