مرکز آموزش الکترونیکی موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
   
  ارتباط با مرکز آموزش الکترونیک موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان صفحه اصلی  
   
  سامانه خدمات آموزشی ورود به صفحه دانلود مباحث درسی سامانه آموزش الکترونیک آنلاین  
     
✅ فیلمهای آموزشی آزمونهای مجازی برای اساتید و دانشجویان
تاریخ ثبت: ( پنجشنبه 29 خرداد سال 1399)


✅ فیلم آموزشی نحوه شرکت در آزمونهای مجازی برای دانشجویان:

کلیپ راهنمای دانشجویان برای شرکت در آزمون مجای

✅ فیلم آموزشی ساخت آزمون مجازی در سامانه وبینار جهت بهره برادری اساتید:

1- آموزش ایجاد و ساخت آزمون

2- آموزش اضافه کردن سوال به آزمون

3- آموزش اضافه کردن سوال به آزمون- بخش دوم

لازم به توضیح است که این فیلمها مربوط به دانشگاه مازندران می باشد، که سامانه آن دانشگاه مشابه سامانه وبینار موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان می باشد.


   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317      تلفن (8 خط): 32355000-011 نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000