وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
           
     
  کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت
  کارشناسی ارشد مهندسي برق -الكترونيك
  (کارشناسی ارشد مهندسی برق-مخابرات(سیستم
  مهندسی برق-الکترونیک
  مهندسی برق قدرت
  مهندسی رباتیک
  مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
  مهندسی تکنولوژی برق-قدرت
مهندسی تکنولوژی الکترونیک
 کارداني فني برق-الکترونيک
کارداني نظام جدید الکترونیک-الکترونیک عمومی
  کاردانی نظام جدید الکتروتکنیک-برق صنعتی
  کاردانی نظام جدید الکتروتکنیک-تأسیسات الکتریکی
     

قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000