وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
اطلاعیه بسیار مهم حذف/اضافه دروس پس از انتخاب واحد قابل توجه دانشجویان حسابداری
تاریخ ثبت: ( یکشنبه 5 مهر سال 1394)


نکات قابل توجه دانشجویان حسابداری پس از انتخاب واحد:

1-     کلیه دانشجویان نسبت به پرینت تاییدیه انتخاب واحد خود از سامانه خدمات آموزشی اقدام نمایند تا از آخرین وضعیت واحدهای انتخابی مطلع شوند.

2-     در این نیمسال دروس حسابداری مالی، مدیریت مالی و حسابرسی به دلیل عدم کسب حد نصاب دانشجو حذف شده اند و ان دسته از دانشجویانی که ترم آخر هستند (فرم ترم آخری را به مدیر گروه تحویل داده اند) و این دروس را اخذ نموده اند می توانند در صورت تمایل جهت مهمانی دروس در دانشگاهای دیگر اقدام نمایند.

3-     دروس اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی، حسابداری دولتی در این ترم ارایه شده است. آن دسته از دانشجویانی که متقاضی این دروس بوده اند، درس برایشان توسط مدیر گروه اخذ گردید و اندسته از دانشجویان دیگری که متقاضی اخذ دروس می باشند تا پایان هفته جاری با تکمیل فرم شماره 5 به مدیر گروه مراجعه کنند. (یا فرم را در باکس مدیر گروه بیاندازند)

4-     توجه داشته باشید که دروس اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی، حسابداری صنعتی اقتصاد حسابداری مالیاتی و حسابداری شرکتهای 2 در ترم بعد ارایه نخواهند شد.


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000