وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
تاریخ و زمان تحویل درس کارآموزی ترم تابستان 94-93
تاریخ ثبت: ( دوشنبه 23 شهریور سال 1394)


 

قابل توجه دانشجویان گروه معماری:

تاریخ و زمان تحویل درس کارآموزی ترم تابستان 94-93 به شرح ذیل می باشد.

نام درس

نام استاد

ساعت تحویل

تاریخ تحویل

کارآموزی

دکتر غلامرضاتبار

ساعت 11

چهار شنبه مورخ 25/06/94


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000