وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
نکات قابل توجه در مورد انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 94-95(کاردانی و کارشناسی)
تاریخ ثبت: ( یکشنبه 8 شهریور سال 1394)


اطلاعيه مهم گروه نقشه برداری در مورد انتخاب واحد

ضمن عرض تبریک به دانشجویان محترم نقشه برداری به دلیل شروع نیمسال تحصیلی جدید توجه دانشجویان محترم را به نکات ذیل جهت انتخاب واحد جلب می نماید. بدیهی است کلیه عواقب ناشی از عدم آگاهی از قوانین آموزشی مندرج در این اطلاعیه بر عهده دانشجو خواهد بود.

 جهت دریافت برنامه پیشنهادی کلیک نمائید(مهندسی عمراننقشه برداری)

جهت دریافت برنامه پیشنهادی کلیک نمائید(کاردانی فنی حرفه ای نقشه برداری)

نکات مهم:

  1. دانشجويان مي بايست مطابق برنامه پيشنهادي(موجود در همین اطلاعیه) که دروس هر نيمسال در آن با رعايت پیش‌نیازی و هم نیازی پيشنهاد شده نسبت به اخذ درس اقدام نمايند. در غير اينصورت دچار مشکلات برنامه اي و تداخل امتحانات خواهند شد.
  2. به دانشجويان توصيه مي شود در ساعات اوليه انتخاب واحد نسبت به انتخاب دروس مشخص شده خود (که ترجيحا از قبل مشخص و يادداشت نموده اند) از طريق سامانه خدمات آموزشي موسسه اقدام نمايند. امکان تکميل ظرفيت دروس بدليل تاخير دانشجو وجود دارد.
  3. دانشجویانی که نیمسال اول سال تحصیلی 94-95 نیمسال آخر آنها می باشد می بایست فرم  اعلام وضعیت دانشجویان ترم آخر را تکمیل نموده و به تایید مدیر گروه نقشه برداری برسانند تا بتوانند بدون رعایت پیشنیازی و هم نیازی تا سقف 24 واحد انتخاب واحد نمایند.
  4. در صورتیکه دانشجو شرایط فارغ التحصیلی (در نیمسال اول سال تحصیلی 94-95) دارد، اما بعضی از دروس ارائه نشده است، می تواند تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه 19/06/1394 درخواست خود را ارائه نماید. بدیهی است درخواست ها بعد از تاریخ فوق بررسی نمی گردند.

 

                      گروه نقشه برداری موسسه

         

                                                                                                               


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000