وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
چارت درسی رشته های تحصیلی گروه مکانیک
تاریخ ثبت: ( پنجشنبه 5 شهریور سال 1394)


با توجه به لزوم اتخاب واحد با رعایت پیش نیازی و هم نیازی دروس و اطلاع از قوانین آموزشی، چارت درسی کلیه رشته های گروه مکانیک (بر اساس آخرین بازبینی) در این قسمت قرار داده شده اند. دانشجویان حتماً قبل از انتخاب واحد، چارت درسی مربوط به رشته تحصیلی خود را مطالعه نمایند. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت پیش نیاز و هم نیاز و سایر قوانین آموزشی بر عهده دانشجو خواهد بود:

چارت درسی رشته کاردانی فنی و حرفه ای تأسیسات - تهویه مطبوع

چارت درسی رشته کاردانی فنی و حرفه ای مکانیک خودرو

چارت درسی رشته مهندسی مکانیک


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000