وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
اطلاعیه شماره 4 : مراجعه دانشجویان برای نمره درس کارآموزی
تاریخ ثبت: ( سه شنبه 3 شهریور سال 1394)


اطلاعیه درس کارآموزی

قابل توجه دانشجویان رشته‌های برق و تأسیسات تهویه مطبوع

که واحد کارآموزی را در نیمسال تابستان اخذ نموده اند

دانشجویانی که کارآموزی خود را در نیمسال تابستان گذرانده اند جهت دریافت نمره کارآموزی خود باید مراحل زیر را طی نمایند:

1- دریافت نامه اتمام کارآموزی از محل کارآموزی (نامه رسمی با سربرگ و آرم و مهر شرکت محل کارآموزی که در آن، تاریخِ شروع و پایان کارآموزی و تعداد ساعت های گذرانده شده قید شده باشد.)

2- تکمیل فرم های کارآموزی که خلاصه‌ی فعالیت های دانشجو در طول مدت کارآموزی است.

3- تهیه گزارش کارآموزی که شامل مطالب آموخته شده توسط دانشجو در طول مدت کارآموزی است. گزارش کارآموزی باید به صورت دستنویس (تایپ نشده) تهیه شود.

4- تکمیل فرم اعلام نمره کارآموزی و دریافت تأییدیه مالی (تأیید عدم بدهی مالی)

5- تحویل نامه اتمام کارآموزی و فرم ها و گزارش کارآموزی و فرم اعلام نمره به اداره آموزش و دریافت تأیید کارشناس آموزش

6- تحویل فرم ها و گزارش کارآموزی و فرم اعلام نمره به استاد کارآموزی و انجام دفاع شفاهی (در صورت تشخیص استاد کارآموزی)

7- تحویل نامه اتمام کارآموزی و فرم اعلام نمره توسط استاد کارآموزی به اداره آموزش جهت تأیید مدیرگروه و ثبت نهایی نمره

ضمناً اساتید کارآموزی در تاریخ‌های زیر در مؤسسه حضور خواهند داشت و دانشجویان می توانند به ایشان مراجعه نمایند (نام استاد کارآموزی هر دانشجو در تأییدیه انتخاب واحد دانشجو درج شده است)

دکتر جعفری:                                 شنبه   21 شهریور   ساعت 15

چهار شنبه  25 شهریور   ساعت 15

پنجشنبه     26 شهریور   ساعت 11

 

آقای مهندس ابدی:                          شنبه        21 شهریور   ساعت  14

                                                یکشنبه    22 شهریور   ساعت  15:30

                                                چهارشنبه    25 شهریور   ساعت  14

 

گروه برق و مکانیک

 


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000