وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
اطلاعیه شماره 2 : اطلاعیه مربوط به دانشجویان ترم آخر
تاریخ ثبت: ( سه شنبه 3 شهریور سال 1394)


اطلاعیه شماره 2

اطلاعیه مربوط به دانشجویان ترم آخر

 

 

 

دانشجویی که تعداد کل واحدهای باقیمانده‌ی وی حداکثر 24 واحد است، دانشجوی ترم آخر محسوب شده و در صورت اخذ کلیه واحدهای باقیمانده، فارغ التحصیل خواهد شد. دانشجوی ترم آخر در صورتی که فرم تعهد مربوطه را به اداره آموزش تحویل دهد قادر به اخذ کلیه دروس بدون در نظر گرفتن شرایط پیش نیازی، معدل مشروطی و غیره می‌باشد. لذا دانشجویانی که مشمول شرایط ترم آخر بوده و نیاز به استفاده از تسهیلات فوق دارند، باید حتماً قبل از زمان انتخاب واحد، فرم تعهد دانشجویان ترم آخر را تکمیل کرده و به اداره آموزش تحویل دهند. در صورت تأخیر در تحویل این فرم و تکمیل شدن ظرفیت کلاس ها، مسئولیت با دانشجو خواهد بود.

 

 

 

گروه برق و مکانیک


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000