وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
اطلاعیه شماره 1 : نکاتی مهم برای انتخاب واحد
تاریخ ثبت: ( سه شنبه 3 شهریور سال 1394)


اطلاعیه شماره 1

نکاتی مهم برای انتخاب واحد

 

برخی از نکات مربوط به انتخاب واحد به شرح زیر به اطلاع دانشجویان می‌رسد. امید است که با توجه کردن به نکات فوق و همچنین مطالعه دقیق دفترچه رشته ها و راهنمای انتخاب واحد، مشکلی در اخذ واحدها برای دانشجویان ایجاد نگردد:

 

·       در صورتی که یک درس، پیش‌نیاز یا هم‌نیاز درس دیگری باشد، باید حتماً درس پیش نیاز یا هم نیاز، قبل از درس مورد نظر اخذ شود. به عنوان مثال، اگر درس تحلیل مدارهای الکتریکی، هم‌نیاز آزمایشگاه مدارهای الکتریکی باشد، دانشجویی که قصد اخذ آزمایشگاه مدارهای الکتریکی را دارد باید در زمان انتخاب واحد ابتدا درس تحلیل مدارهای الکتریکی را اخذ کند و سپس آزمایشگاه مدارهای الکتریکی را انتخاب کند.

 

·      رعایت پیشنیاز و همنیاز دروس الزامی است و مسئولیت عدم رعایت پیشنیاز برعهده دانشجو می‌باشدو در هر زمان که تخلف دانشجو مشخص شود (حتی در ترم آخر)، دروسی که بدون رعایت پیش نیاز و یا هم‌نیاز اخذ شده ‌اند حذف می‌گردند.

 

·       دانشجویان حتماً پس از مطالعه دفترچه رشته‌های خود که در آن، پیش‌نیازی و هم نیازی دروس و زمان‌های پیشنهادی برای اخذ دروس، مشخص شدهاست نسبت به انتخاب واحد مناسب برای خود اقدام نمایند.

 

·       به دانشجویان عزیز توصیه می شود که قبل از شروع زمان انتخاب واحد، حتماً راهنمای انتخاب واحد را با دقت مطالعه کنند تا مشکلی از نظر حذف اشتباه دروس اخذ شده و یا سایر مشکلات برای آنها ایجاد نگردد. به عنوان مثال، برای تغییر گروه درسی، باید از گزینه تغییر گروه استفاده شود، نه آنکه ابتدا درس حذف شود و سپس اخذ شود زیرا ممکن سامانه ثبت نام، اجازه اخذ مجدد درس حذف شده را ندهد.

 

·       دانشجو در هر نیمسال تحصیلی می‌تواند حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی انتخاب کند. اگر معدل دانشجویی در یک نیمسال تحصیلی حداقل 17 باشد، در نیمسال تحصیلی بعد می‌تواند حداکثر تا 24 واحد درسی را اخذ نماید. اما در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو می‌تواند بدون توجه به معدل ترم قبل و رعایت مقررات مربوط به پیش نیاز دروس، تا 24 واحد اخذ نماید.

 

·       چنانچه معدل نمرات هر نیمسال تحصیل دانشجو کمتر از 12 باشد دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می‌شود. دانشجوی مشروط در نیمسال بعدی (جز در آخرین نیمسال تحصیلی) حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را ندارد.

 

·         امکان حذف تکدرس برای دروس آزمایشگاه و دروس عملی وجود ندارد. لطفاً به این مسأله در زمان انتخاب واحد‌ها دقت نمایید.

·       عدم ثبت نام دانشجو در هر نیمسال تحصیلی (بدون کسب اجازه از مؤسسه) انصراف از تحصیل محسوب می شود.

 

·       دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی می توانند فقط یک عنوان از دروس معارف (اندیشه اسلامی اندیشه اسلامی اخلاق اسلامی، تفسیر موضوعی قرآن کریم، تاریخ تحلیلی اسلام، انقلاب اسلامی) را انتخاب کنند. در صورت انتخاب درس اضافی، در زمان فارغ التحصیلی درس مزبور حذف خواهد شد.

 

·       در صورت اخذ درس، کارآموزی توجه شود که شرط گذراندن کارآموزی در طول نیمسال غیرتابستان، داشتن حداکثر 12 واحد به غیر از کارآموزی است. در صورتی که تعداد واحدهای دانشجو بیشتر از آن باشد، قادر به گذراندن کارآموزی در آن ترم نبوده و باید با تمدید کارآموزی، آن را در ترم بعد بگذراند.

 

 

 

گروه برق و مکانیک


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000