وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
زمان تحویل کارآموزی و پروژه نیمسال اول 94-93(کامپیوتر و حسابداری)
تاریخ ثبت: ( سه شنبه 14 بهمن سال 1393)


جدول زمان تحویل کارآموزی و پروژه

عنوان

تاریخ و روز تحویل

ساعت

مکان

تحویل پروژه مالی حسابداری

یکشنبه 12/11/93

14:30 عصر

کلاس 111 جنب آموزش

تحویل کارآموزی کاردانی کامپیوتر و حسابداری

دوشنبه 13/11/93

14:15 عصر

سایت کامپیوتر

تحویل پروژه  کاردانی کامپیوتر

سه شنبه 14/11/93

14 عصر

سایت کامپیوتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نکات مهم تحویل پروژه برای گروه های کامپیوتر:

1- فرم اعلام نمره پروژه را از انتشارات دریافت و نسبت به تکمیل و گرفتن تاییده از بخش های مالی و آموزش اقدام نمایید. و زمان تحویل پروژه این فرم را تحویل دهید(دانشجویی که به هر دلیل از انجام این کار امتناع نماید نمره برای دانشجو ثبت نخواهد شد).

2- لطفاً با توجه روز و ساعت مشخص شده راس ساعت مقرر در محل فوق ذکرحاضر باشید.در غیر این صورت دانشجویی که در زمان مشخص شده حضور نیابد) به منزله غیبت و درس برای دانشجو تمدید خواهد شد(.

3- هر دانشجو کامپیوتر بایستی یک سی دی که حاوی فایل سورس برنامه و فایل مستندات(داکیومنت)به همراه صحافی داکیومنت همراه داشته باشدلازم به یادآوری است به هر دلیل سورس برنامه یا داکیومنت در روز تحویل پروژه آماده نباشد درس برای دانشجو تمدید خواهد شد.

نکات مهم تحویل کارآموزی برای گروه های کامپیوتر و حسابداری :

 فرم اعلام نمره کارآموزی را از انتشارات دریافت و نسبت به تکمیل و گرفتن تاییده از بخش های مالی و آموزش اقدام نمایید. و زمان تحویل کارآموزی این فرم را تحویل دهید(دانشجویی که به هر دلیل از انجام این کار امتناع نماید نمره برای دانشجو ثبت نخواهد شد).

 

دانشجویان می بایست گزارش جدول روزانه را تکمیل و به همراه گزارش تفضیلی کارآموزی  به همراه داشته باشند.

 گزارش تفضیلی کارآموزی  باید مطابق  فرمت  ارائه شده در وب سایت موسسه بخش آموزش باشد. بهتر است گزارش درسه فصل

-1مختصری راجع به محل کارآموزی

 -2یادگرفته های تخصصی کامپیوترحسابداری

 -3یادگرفته های اداری

و همچنین در ضميمه فرمهای تکمیل  شده  دوران  کارآموزی  با عنوان و ساير موارد باشد.

نحوه ی نوشتار و شکل ظاهري گزارش نيز که مطابق فرمت ارائه شده گزارش پروژه در وب سايت ارائه شده است، ارزیابی خواهد شد.

 برای دانلود فرمت گزارش کلیک کنید .

آزمون کتبی قوانین کار از کتاب «قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی»تدوین جهانگیر منصور از انتشارات دوران تا انتهاي دفتر دوم (تاصفحه 124) به صورت تستی خواهد بود. (قابل دريافت از انتشارات موسسه)

  • جهت پاسخگویی شفاهی دانشجويان مي بايست آمادگي لازم جهت پاسخگويي  از دوره کارآموزی، نحوه انجام کار، مکتوبات گزارش کتبی و آموخته های تخصصی داشته باشند.

 

موفق باشید

گروه های کامپیوتر و حسابداری


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000