وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
تغييرات در برخي دروس ارائه شده گروه حسابداري پس از انتخاب واحد
تاریخ ثبت: ( سه شنبه 14 بهمن سال 1393)


دروس زير بدليل عدم کسب حد نصاب ثبت نام حذف گرديده اند:

 • کليات حقوق
   
 • زبان فني
   
 • حسابداري دولتي
   
 • حسابداري مالياتي
   
 • حسابداري صنعتي 1
   

دروس ذيل نيز با تقاضاي دانشجويان ارائه شده اند:

 • کاربرد کامپيوتر در حسابداري 2
   
 • حسابداري صنعتي 2
   

برنامه کلاس درس کاربرد کامپيوتر در حسابداري 3 نيز تغيير يافته است.

گروه حسابداري


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000